Share via


Översikt över Datainmatning i Azure Time Series Insights Gen2

Kommentar

Tjänsten Time Series Insights (TSI) stöds inte längre efter mars 2025. Överväg att migrera befintliga TSI-miljöer till alternativa lösningar så snart som möjligt. Mer information om utfasning och migrering finns i vår dokumentation.

Din Azure Time Series Insights Gen2-miljö innehåller en inmatningsmotor för att samla in, bearbeta och lagra tidsseriedata för direktuppspelning. När data kommer till dina händelsekällor kommer Azure Time Series Insights Gen2 att förbruka och lagra dina data nästan i realtid.

Ingestion overview

Avsnitt om inmatning

Följande artiklar beskriver databehandling på djupet, inklusive metodtips att följa:

  • Läs mer om händelsekällor och vägledning om hur du väljer en tidsstämpel för händelsekälla.

  • Granska de datatyper som stöds

  • Förstå hur inmatningsmotorn tillämpar en uppsättning regler på dina JSON-egenskaper för att skapa kolumner för lagringskontot.

  • Granska begränsningarna för miljöns dataflöde för att planera för dina skalningsbehov.

Nästa steg

  • Fortsätt om du vill veta mer om händelsekällor för din Azure Time Series Insights Gen2-miljö.