DCsv3- och DCdsv3-serien

Gäller för: ✔️ Virtuella Linux-datorer ✔️ med virtuella Windows-datorer ✔️ – flexibla skalningsuppsättningar ✔️ Enhetliga skalningsuppsättningar

Azure-Virtual Machines DCsv3- och DCdsv3-serien hjälper dig att skydda kodens och datas konfidentialitet och integritet när de bearbetas i det offentliga molnet. Genom att använda Intel® Software Guard-tillägg och intels® totala minneskryptering – multinyckel kan kunderna se till att deras data alltid krypteras och skyddas vid användning.

Dessa datorer drivs av den senaste tredje generationens Intel® Xeon Scalable-processorer och använder Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 för att nå 3,5 GHz.

Med den här generationen har CPU-kärnor ökat med 6x (upp till högst 48 fysiska kärnor). Krypterat minne (EPC) har ökat 1500x till 256 GB. Det vanliga minnet har ökat 12x till 384 GB. Alla dessa ändringar förbättrar prestandan avsevärt och låser upp helt nya scenarier.

Anteckning

Hypertrådning är inaktiverat för ökad säkerhetsstatus. Prissättningen är densamma som Dv5- och Dsv5-serien per fysisk kärna.

Det finns två varianter för varje serie, beroende på om arbetsbelastningen har nytta av en lokal disk eller inte. Du kan ansluta fjärrbeständig disklagring till alla virtuella datorer, oavsett om den virtuella datorn har en lokal disk eller inte. Som alltid debiteras fjärrdiskalternativ (till exempel för vm-startdisken) separat från de virtuella datorerna i alla fall.

DCsv3-seriens instanser körs på en 3:e generationens Intel® Xeon Scalable Processor 8370C. Basfrekvensen All-Core är 2,8 GHz. Turbo Boost Max 3.0 aktiveras med en maxfrekvens på 3,5 GHz.

DCsv3-serien

Storlek Fysiska kärnor Minne i GB Temporär lagring (SSD) GiB Maximalt antal datadiskar Maximalt antal nätverkskort EPC Memory GiB
Standard_DC1s_v3 1 8 Endast fjärrlagring 4 2 4
Standard_DC2s_v3 2 16 Endast fjärrlagring 8 2 8
Standard_DC4s_v3 4 32 Endast fjärrlagring 16 4 16
Standard_DC8s_v3 8 64 Endast fjärrlagring 32 8 32
Standard_DC16s_v3 16 128 Endast fjärrlagring 32 8 64
Standard_DC24s_v3 24 192 Endast fjärrlagring 32 8 128
Standard_DC32s_v3 32 256 Endast fjärrlagring 32 8 192
Standard_DC48s_v3 48 384 Endast fjärrlagring 32 8 256

DCdsv3-serien

Storlek Fysiska kärnor Minne i GB Temporär lagring (SSD) GiB Maximalt antal datadiskar Maximalt antal nätverkskort EPC Memory GiB
Standard_DC1ds_v3 1 8 75 4 2 4
Standard_DC2ds_v3 2 16 150 8 2 8
Standard_DC4ds_v3 4 32 300 16 4 16
Standard_DC8ds_v3 8 64 600 32 8 32
Standard_DC16ds_v3 16 128 1200 32 8 64
Standard_DC24ds_v3 24 192 1800 32 8 128
Standard_DC32ds_v3 32 256 2400 32 8 192
Standard_DC48ds_v3 48 384 2400 32 8 256

Definitioner för storlekstabellen

  • Lagringskapaciteten visas i GiB, eller 1 024^3 byte. När du jämför diskar som mäts i GB (1 000^3 byte) med diskar som mäts i GiB (1024^3) kommer du ihåg att kapacitetsnumren som anges i GiB kan verka mindre. Till exempel 1023 GiB = 1098,4 GB.

  • Diskgenomflödet mäts i indata-/utdataåtgärder per sekund (IOPS) och Mbit/s där Mbit/s = 10^6 byte/sek.

  • Datadiskar kan köras i cachelagrat eller icke cachelagrat läge. För diskåtgärder med cachelagrade data anges cacheläget till ReadOnly eller ReadWrite. För diskåtgärder med icke cachelagrade data anges cacheläget till Inget.

  • Information om hur du får bästa möjliga lagringsprestanda för dina virtuella datorer finns i Prestanda för virtuella datorer och diskar.

  • Förväntad nätverksbandbredd är den maximala aggregerade bandbredden per VM-typ för alla nätverkskort för alla mål. Mer information finns i Nätverksbandbredd för virtuella datorer.

    Övre gränser är inte garanterade. Begränsningar ger vägledning för att välja rätt typ av virtuell dator för det avsedda programmet. Den faktiska nätverksprestandan beror på flera faktorer, till exempel överbelastning i nätverket, programbelastningar och nätverksinställningar. Information om hur du optimerar nätverkets dataflöde finns i Optimera nätverkets dataflöde för virtuella Azure-datorer. För att uppnå förväntade nätverksprestanda i Linux eller Windows kan du behöva välja en specifik version eller optimera den virtuella datorn. Mer information finns i Bandbredds-/dataflödestestning (NTTTCP).

Fler storlekar och information

Nästa steg

Priskalkylator: Priskalkylator

Läs mer om hur Azure-beräkningsenheter (ACU) kan hjälpa dig att jämföra beräkningsprestanda mellan Azure-SKU:er.