OpenShift i Azure

Gäller för: ✔️ Flexibla skalningsuppsättningar för virtuella Linux-datorer ✔️

OpenShift är en öppen och utökningsbar plattform för containerprogram som tar Docker och Kubernetes till företaget.

OpenShift innehåller Kubernetes för containerorkestrering och hantering. Den lägger till utvecklarcentrerade och driftscentrerade verktyg som möjliggör:

  • Snabb programutveckling.
  • Enkel distribution och skalning.
  • Långsiktigt livscykelunderhåll för team och program.

Det finns flera versioner av OpenShift tillgängliga. Av dessa versioner är endast två tillgängliga idag för kunder att distribuera i Azure: OpenShift Container Platform och OKD (tidigare OpenShift Origin).

Azure Red Hat OpenShift

Microsoft Azure Red Hat OpenShift är ett fullständigt hanterat erbjudande för OpenShift som körs i Azure. Den här tjänsten hanteras gemensamt och stöds av Microsoft och Red Hat. Mer information finns i dokumentationen om Azure Red Hat OpenShift Service .

OpenShift Container Platform

Container Platform är en företagsklar kommersiell version från och stöds av Red Hat. Med den här versionen köper kunderna nödvändiga rättigheter för OpenShift Container Platform och ansvarar för installation och hantering av hela infrastrukturen.

Eftersom kunderna "äger" hela plattformen kan de installera den i sitt lokala datacenter eller i ett offentligt moln (till exempel Azure).

OKD

OKD är ett uppströmsprojekt med öppen källkod för OpenShift som stöds av communityn. OKD kan installeras på CentOS eller Red Hat Enterprise Linux (RHEL).

Nästa steg