Översikt över Common Data Model och dataintegrering i versionen april 2019

Viktigt

Detta innehåll är arkiverat och uppdateras inte. Den senaste dokumentationen finns i Microsoft Dynamics 365-produktdokumentation. De senaste utgivningsplanerna finns i Utgivningsplaner för Dynamics 365 och Microsoft Power Platform.

Anteckning

Den här viktiga informationen beskriver funktioner som kanske inte har getts ut än. Information om när den här funktionen planeras att släppas finns i Nya och planerade funktioner för Common Data Model och dataintegrering. Leveranstidslinjer och förväntade funktioner kan ändras eller utebli (mer information finns i Microsofts policy).

Teamet för dataintegrering levererar upplevelser och tjänster som skickar data till Common Data Service (CDS) for Apps, Power BI-dataflöden och Azure Data Lake Storage (ADLS) Gen2 från en mängd olika källor, helt i linje med vår datastrategi. Som en del av denna vision samarbetade vi inom Microsoft med tredje part för att utforma Common Data Model (CDM), och tillsammans med Adobe, SAP och andra skapade vi Open Data Initiative.

Som ett resultat av detta kan vi leverera:

  • En utbyggbar plattform för ett omfattande ekosystem av ISV:er och partners som utvecklar hundratals kopplingar till nya källor.

  • Common Data Model, som används och byggs ut av ISV:er och branschen (och som utvecklas till One Data Model inom Open Data Initiative).

  • Power Query som en lösning för dataförberedelse via Microsoft-produkter, bland andra Power BI, PowerApps, Logic Apps, Microsoft Flow och analystjänster (både Azure-baserade och SQL Server Analysis Services) och Microsoft Excel.

  • Hybridanslutning via en lokal datagateway.

  • Lösningar för dubbelriktad skrivning och dataintegrering.

Teamet för dataintegrering levererar upplevelser och tjänster som skickar data till en mängd olika produkter och tjänster