Översikt över Dynamics 365-portalen, aprilversionen 2019

Viktigt

Detta innehåll är arkiverat och uppdateras inte. Den senaste dokumentationen finns i Microsoft Dynamics 365-produktdokumentation. De senaste utgivningsplanerna finns i Utgivningsplaner för Dynamics 365 och Microsoft Power Platform.

Anteckning

Den här viktiga informationen beskriver funktioner som kanske inte har getts ut än. Information om när den här funktionen planeras att släppas finns i Nya och planerade funktioner för Dynamics 365-portalen. Leveranstidslinjer och förväntade funktioner kan ändras eller utebli (mer information finns i Microsofts policy).

Med Dynamics 365-portalen kan organisationer på ett enkelt sätt utöka entiteter och funktioner i Dynamics 365 till externa målgrupper som kunder och partners. Med oktoberversionen 2018 påbörjade vi resa mot att göra Dynamics 365-portalen till extern plattform riktad mot kunder för alla Dynamics 365-appar.

Aprilversionen 2019 är ett steg i rätt riktning mot att förverkliga visionen, där vi fortsätter att:

  • Förbättra de grundläggande funktionerna.
  • Investera i integration med andra Microsoft-tjänster.
  • Tillhandahålla utökningsbara mönster som förbättrar funktionaliteten.
  • Och viktigast av allt, utöka Power Platform till externa användare.

Grundläggande funktioner

Portaldiagnostikverktyget med självbetjäning som släpptes i oktober 2018 har förbättrats till att identifiera och felsöka fler scenarier, som att identifiera felaktiga webbplatsmarkörer, problem med datasynlighet på grund av felaktiga entitetsbehörigheter, och så vidare.

Vi kommer också att lansera en ny underhållsfunktion i portalen som gör det möjligt för organisationer att visa underhållsmeddelanden på portalen.

Integration

Den Power BI-integration som lanserades i oktober 2018 kommer att kompletteras till att stödja Power BI Embedded-funktioner.

Utökningsbarhet

Ett återkommande tema bland våra kunder är behovet av att få tillgång till data som lagras i externa affärsappar. Med förbättringarna i den här versionen kan portalanvändare nu få tillgång till data som lagras i externa appar genom att använda API-anrop på klienten, som skyddas via flödet för implicit beviljandetyp för OAuth.

Utöka Power Platform

Ett av de viktigaste löftena gällande portalen är att utöka dina affärsprocesser till externa användare. Med förbättringarna i den här versionen kan organisationer som använder Common Data Service (CDS) för appar ansluta en portal till deras CDS för appar-organisation.