Kommandoradsgränssnitt för Azure (CLI) – dokumentation

Kommandoradsgränssnitt för Azure (CLI) är en uppsättning kommandon som används för att skapa och hantera Azure-resurser. Azure CLI finns tillgängligt i Azure-tjänster och är utformat för att du ska kunna arbeta snabbt med Azure, med fokus på automatisering.

Azure CLI-tillägg

Översikt

Referens