Så här installerar du Azure CLI

Azure CLI är tillgängligt för installation i Windows-, macOS- och Linux-miljöer. Den kan också köras i en Docker-container och Azure Cloud Shell.

Installera

Den aktuella versionen av Azure CLI är 2.53.0. Information om den senaste versionen finns i viktig information. Kör az version för att hitta den installerade versionen och se om du behöver uppdatera.

Kommentar

Om du använder den klassiska distributionsmodellen installerar du klassiska Azure CLI.

Se även