Share via


Compute Diagnostic

Kommandon

Name Description Typ Status
az compute-diagnostic

Information om rekommendationer för Mange vm sku.

Anknytning Allmän tillgänglighet