SUMX

Returnerar summan av ett uttryck som utvärderats för varje rad i tabellen.

Syntax

SUMX(<table>, <expression>)  

Parametrar

Period Definition
tabell Den tabell som innehåller raderna som uttrycket ska utvärderas för.
uttryck Det uttryck som ska utvärderas för varje rad i tabellen.

Returvärde

Ett decimaltal.

Anmärkningar

  • Det första argumentet i SUMX-funktionen är en tabell, eller ett uttryck som returnerar en tabell. Det andra argumentet är en kolumn som innehåller de tal som du vill summera, eller ett uttryck som utvärderas till en kolumn.

  • Endast talen i kolumnen räknas. Tomma värden, logiska värden och text ignoreras.

  • Du hittar mer komplexa exempel på SUMX i formler under ALL och CALCULATETABLE.

  • Den här funktionen kan inte användas i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller regler för säkerhet på radnivå (RLS).

Exempel

I följande exempel filtreras först tabellen InternetSales i uttrycket "InternetSales[SalesTerritoryID] = 5" och returnerar sedan summan av alla värden i kolumnen Frakt. Uttrycket returnerar med andra ord endast summan av fraktavgifterna för det angivna försäljningsområdet.

= SUMX(FILTER(InternetSales, InternetSales[SalesTerritoryID]=5),[Freight])  

Om du inte behöver filtrera kolumnen, använder du SUM-funktionen. SUM-funktionen liknar Excel-funktionen med samma namn, men den använder en kolumn som referens.

Se även

SUM
Statistikfunktioner