SUMX

Returnerar summan av ett uttryck som utvärderas för varje rad i en tabell.

Syntax

SUMX(<table>, <expression>)  

Parametrar

Period Definition
tabell Tabellen som innehåller de rader som uttrycket ska utvärderas för.
Uttryck Uttrycket som ska utvärderas för varje rad i tabellen.

Returvärde

Ett decimaltal.

Kommentarer

  • Funktionen SUMX tar som första argument en tabell eller ett uttryck som returnerar en tabell. Det andra argumentet är en kolumn som innehåller de tal som du vill summera, eller ett uttryck som utvärderas till en kolumn.

  • Endast talen i kolumnen räknas. Tomma värden, logiska värden och text ignoreras.

  • Mer komplexa exempel på SUMX i formler finns i ALLA och CALCULATETABLE.

  • Den här funktionen stöds inte för användning i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller säkerhetsregler på radnivå (RLS).

Exempel

I följande exempel filtreras först tabellen, InternetSales, på uttrycket "InternetSales[SalesTerritoryID] = 5", och returnerar sedan summan av alla värden i kolumnen Frakt. Med andra ord returnerar uttrycket summan av fraktavgifter för endast det angivna försäljningsområdet.

= SUMX(FILTER(InternetSales, InternetSales[SalesTerritoryID]=5),[Freight])  

Om du inte behöver filtrera kolumnen använder du funktionen SUM. Funktionen SUM liknar Excel-funktionen med samma namn, förutom att den tar en kolumn som referens.

Se även

SUMMAN
Statistiska funktioner