Dela via


Hämta saknade KB:er efter enhets-ID

Gäller för:

Vill du uppleva Microsoft Defender för Endpoint? Registrera dig för en kostnadsfri utvärderingsversion.

Vill du uppleva Microsoft Defender – hantering av säkerhetsrisker? Läs mer om hur du kan registrera dig för Microsoft Defender – hantering av säkerhetsrisker utvärderingsversion av den offentliga förhandsversionen.

Obs!

Om du är en us government-kund använder du de URI:er som anges i Microsoft Defender för Endpoint för amerikanska myndighetskunder.

Tips

För bättre prestanda kan du använda servern närmare din geoplats:

 • us.api.security.microsoft.com
 • eu.api.security.microsoft.com
 • uk.api.security.microsoft.com
 • au.api.security.microsoft.com
 • swa.api.security.microsoft.com

Hämtar saknade KB:er (säkerhetsuppdateringar) efter enhets-ID

HTTP-begäran

GET /api/machines/{machineId}/getmissingkbs

Behörigheter

Följande behörighet krävs för att anropa detta API. Mer information, inklusive hur du väljer behörigheter, finns i Använda Microsoft Defender för Endpoint-API:er.

Behörighetstyp Behörighet Visningsnamn för behörighet
Program Software.Read.All "Läs information om programvara för hot- och sårbarhetshantering"

Begärandehuvud

Namn Typ Beskrivning
Tillstånd Sträng Ägaren {token}. Krävs.

Frågebrödtext

Tom

Svar

Om det lyckas returnerar den här metoden 200 OK, där den angivna enheten saknar kb-data i brödtexten.

Exempel

Begäran

Här är ett exempel på begäran.

GET https://api.securitycenter.microsoft.com/api/machines/2339ad14a01bd0299afb93dfa2550136057bff96/getmissingkbs 

Svar

Här är ett exempel på svaret.

{
  "@odata.context": "https://api.securitycenter.microsoft.com/api/$metadata#Collection(microsoft.windowsDefenderATP.api.PublicProductFixDto)",
  "value": [
    {
      "id": "4540673",
      "name": "March 2020 Security Updates",
      "productsNames": [
        "windows_10",
        "edge",
        "internet_explorer"
      ],
      "url": "https://catalog.update.microsoft.com/v7/site/Search.aspx?q=KB4540673",
      "machineMissedOn": 1,
      "cveAddressed": 97
    }
    ]
}

Tips

Vill du veta mer? Engage med Microsofts säkerhetscommunity i vår Tech Community: Microsoft Defender för Endpoint Tech Community.