Share via


Lista biblioteksfiler

Gäller för:Microsoft Defender för Endpoint

Viktigt

Viss information i den här artikeln gäller en förhyrd produkt som kan ändras avsevärt innan den släpps kommersiellt. Microsoft lämnar inga garantier, uttryckta eller underförstådda, med avseende på den information som tillhandahålls här.

Obs!

Om du är en us government-kund använder du de URI:er som anges i Microsoft Defender för Endpoint för amerikanska myndighetskunder.

Tips

För bättre prestanda kan du använda servern närmare din geoplats:

 • us.api.security.microsoft.com
 • eu.api.security.microsoft.com
 • uk.api.security.microsoft.com
 • au.api.security.microsoft.com
 • swa.api.security.microsoft.com

API-beskrivning

Visa en lista med biblioteksfiler för livesvar.

Begränsningar

 1. Frekvensbegränsningar för det här API:et är 100 anrop per minut och 1 500 anrop per timme.

Behörigheter

En av följande behörigheter krävs för att anropa det här API:et. Mer information, inklusive hur du väljer behörigheter, finns i Kom igång.

Behörighetstyp Behörighet Visningsnamn för behörighet
Program Library.Manage Hantera live-svarsbibliotek
Delegerat (arbets- eller skolkonto) Library.Manage Hantera live-svarsbibliotek

HTTP-begäran

GET https://api.security.microsoft.com/api/libraryfiles

Frågerubriker

Namn Typ Beskrivning
Tillstånd Sträng Ägaren {token}. Obligatoriskt.

Frågebrödtext

Tom

Svar

Om det lyckas returnerar den här metoden 200 – OK-svarskod med en samling live-svarsbiblioteksfilentiteter.

Exempel

Begäran

Här är ett exempel på en begäran som hämtar alla live-svarsbiblioteksfiler.

GET https://api.security.microsoft.com/api/libraryfiles

Svarsexempel

Här är ett exempel på svaret.

HTTP/1.1 200 Ok
Content-type: application/json
{
"\@odata.context": "https://api.security.microsoft.com
/api/\$metadata\#LibraryFiles",
"value": [
  {
  "fileName": "script1.ps1",
  "sha256": "6e212a0db618507c44e4ec8ee7499dfef7e5767e5f8d31144df3b96fd1145caf",
  "description": null,
  "creationTime": "2019-10-24T10:54:23.2009016Z",
  "lastUpdatedTime": "2019-10-24T10:54:23.2009016Z",
  "createdBy": "admin",
  "hasParameters": true,
  "parametersDescription": "test"
  },
  {
  "fileName": "script.sh",
  "sha256": "d0f3e3b0641dbf88ee39c822516e81a909d1d06d22341dd9b1f12aa5e5c027a2",
  "description": null,
  "creationTime": "2018-10-24T11:15:35.3688259Z",
  "lastUpdatedTime": "2018-10-24T11:15:35.3688259Z",
  "createdBy": "username",
  "hasParameters": false
  },
  {
  "fileName": "memdump.exe",
  "sha256": "fa70b87730290c0d30fe255d1dfb65de82f96286ebfeeb1d88ed3cc831329825",
  "description": "Process memory dump",
  "creationTime": "2018-10-24T10:54:23.2009016Z",
  "lastUpdatedTime": "2018-10-24T10:54:23.2009016Z",
  "createdBy": "admin",
  "hasParameters": false
  }
]
}

Relaterad artikel

Tips

Vill du veta mer? Engage med Microsofts säkerhetscommunity i vår Tech Community: Microsoft Defender för Endpoint Tech Community.