Dela via


Lista programvara efter rekommendation

Gäller för:

Vill du uppleva Microsoft Defender för Endpoint? Registrera dig för en kostnadsfri utvärderingsversion.

Obs!

Om du är en us government-kund använder du de URI:er som anges i Microsoft Defender för Endpoint för amerikanska myndighetskunder.

Tips

För bättre prestanda kan du använda servern närmare din geoplats:

 • us.api.security.microsoft.com
 • eu.api.security.microsoft.com
 • uk.api.security.microsoft.com
 • au.api.security.microsoft.com
 • swa.api.security.microsoft.com

Viktigt

Viss information i den här artikeln gäller en förhyrd produkt som kan ändras avsevärt innan den släpps kommersiellt. Microsoft lämnar inga garantier, uttryckta eller underförstådda, med avseende på den information som tillhandahålls här.

Hämtar en säkerhetsrekommendations som är relaterad till en specifik programvara.

Behörigheter

En av följande behörigheter krävs för att anropa det här API:et. Mer information om hur du väljer behörigheter finns i Använda Microsoft Defender för Endpoint-API:er.

Behörighetstyp Behörighet Visningsnamn för behörighet
Program Software.Read.All "Läs information om programvara för hot- och sårbarhetshantering"
Delegerat (arbets- eller skolkonto) SecurityRecommendation.Read "Läs säkerhetsrekommendationsinformation för hot och sårbarhetshantering"

HTTP-begäran

GET /api/recommendations/{id}/software

Frågerubriker

Namn Typ Beskrivning
Tillstånd Sträng Ägaren {token}. Krävs.

Frågebrödtext

Tom

Svar

Om det lyckas returnerar den här metoden 200 OK med programvaran som är associerad med säkerhetsrekommendationerna i brödtexten.

Exempel

Exempel på begäran

Här är ett exempel på begäran.

GET https://api.securitycenter.microsoft.com/api/recommendations/va-_-google-_-chrome/software 

Svarsexempel

Här är ett exempel på svaret.

{
  "@odata.context": "https://api.securitycenter.microsoft.com/api/$metadata#Analytics.Contracts.PublicAPI.PublicProductDto",
  "id": "google-_-chrome",
  "name": "chrome",
  "vendor": "google",
  "weaknesses": 38,
  "publicExploit": false,
  "activeAlert": false,
  "exposedMachines": 5,
  "impactScore": 3.94418621
}

Tips

Vill du veta mer? Engage med Microsofts säkerhetscommunity i vår Tech Community: Microsoft Defender för Endpoint Tech Community.