Dela via


Partnerskapsmöjligheter för leverantör av hanterade säkerhetstjänster

Gäller för:

Vill du uppleva Microsoft Defender för Endpoint? Registrera dig för en kostnadsfri utvärderingsversion.

Säkerhet identifieras som en viktig komponent i att köra ett företag, men vissa organisationer kanske inte har kapacitet eller expertis för att ha ett dedikerat säkerhetsteam för att hantera säkerheten för sina slutpunkter och nätverk, andra kanske vill ha en andra uppsättning ögon för att granska aviseringar i sitt nätverk.

För att hantera detta krav erbjuder sig leverantörer av hanterade säkerhetstjänster (MSSP) att leverera MDR-tjänster (hanterad identifiering och svar) ovanpå Defender för Endpoint.

Defender för Endpoint lägger till partnerskapsmöjligheter för det här scenariot och gör att MSSP:er kan vidta följande åtgärder:

  • Få åtkomst till MSSP-kundens Microsoft Defender-portal
  • Få e-postaviseringar och
  • Hämta aviseringar via siem-verktyg (säkerhetsinformation och händelsehantering)

Tips

Vill du veta mer? Engage med Microsofts säkerhetscommunity i vår Tech Community: Microsoft Defender för Endpoint Tech Community.