Share via


Översikt över anpassade identifieringar

Gäller för:

  • Microsoft Defender XDR

Med anpassade identifieringar kan du proaktivt övervaka och svara på olika händelser och systemtillstånd, inklusive misstänkt överträdelseaktivitet och felkonfigurerade slutpunkter. Detta möjliggörs av anpassningsbara identifieringsregler som automatiskt utlöser aviseringar samt svarsåtgärder.

Anpassade identifieringar fungerar med avancerad jakt, vilket ger ett kraftfullt, flexibelt frågespråk som omfattar en bred uppsättning händelse- och systeminformation från nätverket. Du kan ange att de ska köras med jämna mellanrum, generera aviseringar och vidta svarsåtgärder när det finns matchningar.

Anpassade identifieringar tillhandahåller:

  • Aviseringar för regelbaserade identifieringar som skapats med avancerade jaktfrågor
  • Automatiska svarsåtgärder

Se även

Tips

Vill du veta mer? Engage med Microsofts säkerhetscommunity i vår Tech Community: Microsoft Defender XDR Tech Community.