Dela via


Felsöka appbehörigheter för Microsoft Defender experter i Microsoft Teams

Gäller för:

Appen Microsoft Defender Experts är tillgänglig för Microsoft Teams som standard, men vissa miljöer kan ha begränsningar som blockerar appens installation på grund av appprincipbehörigheter i Teams. Lär dig hur du kontrollerar behörighetsprinciper för Teams-appar

Skärmbild av kommunikationsbegränsningar för Teams.

När du ansluter till Defender Experts Teams-kanalen bör du kunna nämna eller tagga Defender Experts-roboten i kanalen genom att skriva @Defender experter. Om roboten inte visas i listan med förslag kan det bero på att Teams behörighetsprinciper hindrar appen från att fungera. Läs mer om att kommunicera med Defender-experter för XDR

Följande skärmbild är ett exempel på roboten som saknas:

Skärmbild av Teams-approbot.

Kontrollera behörighetsprinciperna för Teams-appen

Följ dessa steg för att kontrollera om Teams-behörighetsprinciperna hindrar Defender Experts-appen från att fungera.

 1. I Microsoft Teams väljer du Appar på Teams-arbetsytan.

  Skärmbild av appalternativ i Teams-arbetsyta.

 2. Skriv Defender-experter i sökfönstret för att se appen Defender-experter.

 3. Välj Begäran om att begära tjänsten Defender-experter.

  Skärmbild för att begära Defender Experts-appen i Microsoft Teams.

Om du redan har installerat Teams-appen och du stöter på ett principproblem gör du följande:

Om du ser följande meddelande hindrar teams-appens behörighetsprinciper dig från att använda appen Defender-experter:

This app is blocked in app permission policies. To approve a user's app request, review the app permission policies assigned to them and allow the app in any policies where it's blocked.

Skärmbild av appbehörigheter för Defender-experter som blockerats i Teams.

Åtgärda behörighetsprinciperna för Teams-appen

Du har två alternativ för att åtgärda behörighetsprincipen för Teams-appen som hindrar Defender Experts-appen från att köras:

Ändra principen som blockerar Defender Experts-appen från att köras

 1. Gå till sidan Appbehörighetsprinciper. Läs mer om appbehörighetsprinciper – Administrationscenter för Microsoft Teams

 2. Titta på varje princip och se om Microsoft-appar är inställda på Tillåt specifika appar och blockera alla andra.

  Skärmbild av alternativet för att tillåta installation av Teams-appar.

 3. Välj Lägg till appar. Leta efter Defender-experter på den utfällbara panelen och välj Tillåt.

  Skärmbild som tillåter appinstallation av Defender-experter.

Appen bör börja fungera efter 24 timmar.

Lägg till en ny princip som gör att Defender Experts-appen kan köras

 1. Gå till sidan Appbehörighetsprinciper och välj sedan Lägg till.

 2. I den utfällbara panelen till höger söker du efter och väljer Defender-experter och väljer sedan Tillåt.

  Skärmbild som tillåter den utfällbara panelen för Defender Experts-appen.

 3. Slutför resten av fälten efter behov och välj sedan Spara. Om den här principen gäller för en grupp användare kontrollerar du att alla medlemmar i kanalen har tilldelats principen. Appen bör börja fungera efter 24 timmar.

Se även