Språkreferens för C#

Språkreferensen innehåller en informell referens till C#-syntax och idiom för nybörjare och erfarna C#- och .NET-utvecklare.