Dela via


Kompilatorfel CS1029

#error: "text"

Visar texten för ett fel som definierats med #error-direktivet .

Följande exempel visar hur du skapar ett användardefinierat fel:

// CS1029.cs
class Sample
{
   static void Main()
   {
      #error Let's give an error here   // CS1029
   }
}

Kompilering ger följande utdata:

example.cs(9,8): error CS1029: #error: 'Let's give an error here   // CS1029  '