Dela via


Jämförelseoperatorer (C#-referens)

( < mindre än), > (större än), <= (mindre än eller lika), och >= (större än eller lika) jämförelse, även känd som relationsoperatorer, jämför sina operander. Dessa operatorer stöds av alla numeriska typer av integrerad och flyttal .

Kommentar

För operatorerna ==, <, >, <=och >= om någon av operanderna inte är ett tal (Double.NaN eller Single.NaN) är falseresultatet av åtgärden . Det innebär att NaN värdet varken är större än, mindre än eller lika med något annat double (eller float) värde, inklusive NaN. Mer information och exempel finns i referensartikeln Double.NaN eller Single.NaN .

Typ av tecken stöder också jämförelseoperatorer. När det gäller char operander jämförs motsvarande teckenkoder.

Uppräkningstyper stöder även jämförelseoperatorer. För operander av samma uppräkningstyp jämförs motsvarande värden för den underliggande integraltypen.

Operatorerna == och != kontrollerar om deras operander är lika med eller inte.

Mindre än operator <

Operatorn < returnerar true om dess vänstra operande är mindre än dess högra operande, false annars:

Console.WriteLine(7.0 < 5.1);  // output: False
Console.WriteLine(5.1 < 5.1);  // output: False
Console.WriteLine(0.0 < 5.1);  // output: True

Console.WriteLine(double.NaN < 5.1);  // output: False
Console.WriteLine(double.NaN >= 5.1); // output: False

Större än operatorn >

Operatorn > returnerar true om dess vänstra operande är större än dess högra operande, false annars:

Console.WriteLine(7.0 > 5.1);  // output: True
Console.WriteLine(5.1 > 5.1);  // output: False
Console.WriteLine(0.0 > 5.1);  // output: False

Console.WriteLine(double.NaN > 5.1);  // output: False
Console.WriteLine(double.NaN <= 5.1); // output: False

Mindre än eller lika med operator <=

Operatorn <= returnerar true om dess vänstra operande är mindre än eller lika med dess högra operande, false annars:

Console.WriteLine(7.0 <= 5.1);  // output: False
Console.WriteLine(5.1 <= 5.1);  // output: True
Console.WriteLine(0.0 <= 5.1);  // output: True

Console.WriteLine(double.NaN > 5.1);  // output: False
Console.WriteLine(double.NaN <= 5.1); // output: False

Större än eller lika med operator >=

Operatorn >= returnerar true om dess vänstra operande är större än eller lika med dess högra operande, false annars:

Console.WriteLine(7.0 >= 5.1);  // output: True
Console.WriteLine(5.1 >= 5.1);  // output: True
Console.WriteLine(0.0 >= 5.1);  // output: False

Console.WriteLine(double.NaN < 5.1);  // output: False
Console.WriteLine(double.NaN >= 5.1); // output: False

Överlagring av operator

En användardefinierad typ kan överbelasta operatorerna <, >, <=och >= .

Om en typ överbelastar en av operatorerna < eller > måste den överbelasta både < och >. Om en typ överbelastar en av operatorerna <= eller >= måste den överbelasta både <= och >=.

Språkspecifikation för C#

Mer information finns i avsnittet Relations- och typtestningsoperatorer i C#-språkspecifikationen.

Se även