Dela via


Skriva ut rapporten för momsbetalning per kod

Om du vill skriva ut rapporten momsbetalning per kod, gå till Skatt>förfrågningar och rapporter>momsrapporter>momsbetalning per kod. Som standard genereras rapportbelopp i den juridiska personens redovisningsvaluta för alla rapportkoder som har ställts in på sidan momsrapporteringskoder.

Du kan också generera rapporten så att den visar momsbetalningsbeloppen i valutorna för momskoderna för alla rapportkoder som har tilldelats momskoderna på sidan momskoder.

Aktivera en funktion

I arbetsytan funktionshantering aktivera följande funktion: Generera momsbetalningen per kodrapport i valutan för momsbetalningskod.

Köra rapporten

  1. Gå till Skatt>Förfrågningar och rapporter>Momsrapporter>Momsbetalning per kod.

  2. I fältet rapportvaluta, välj ett av följande värden:

    • Redovisningsvaluta – Skriv ut rapportbeloppen i redovisningsvalutan.
    • Momskodvaluta – Skriv ut rapportbeloppen i momskodernas valutor.

    Dialogrutan Momsbetalning per kod.

Den följande bilden visar ett exempel på den rapport som genereras. Rapporten visar att rapporteringskoden 101 har valutan EUR om fältet momsvaluta anges till EUR för den momskod som rapportkoden är tilldelad till.

Exempel på rapporten för momsbetalning per kod.