Nyheter och ändringar i Dynamics 365 Finance 10.0.34 (juni 2023)

Viktigt

Delar av eller hela funktionaliteten som beskrivs i den här artikeln är tillgänglig som en del av en förhandsversion. Funktionen och dess innehåll kan ändras. Mer information om förhandsversioner finns i Tillgänglighet för tjänstuppdateringar.

Denna artikel anger nya eller ändrade funktioner för Microsoft Dynamics 365 Finance version 10.0.34. Den här versionen har ett versionsnummer för 10.0.1591 på följande schema:

  • Förhandgranskning av version: april 2023
  • Allmän tillgänglighet för version (självuppdatering): juni 2023
  • Allmän tillgänglighet för version (automatisk uppdatering): juni 2023

Funktioner som ingår i den här versionen

Följande tabeller listar de funktioner som ingår i denna version. Vi kan komma att uppdatera denna artikel i syfte att inkludera funktioner som kommit med i versionen efter det att denna artikel publicerades första gången.

Funktionsområde Funktion Mer information Har aktiverats av
Redovisning Gör det möjligt för sidan Global allmänt journal för att välja flera företag för bokföring. När den här funktionen har aktiverats kan journaler i flera olika företag väljas för bokföring i batchläge på sidan Global allmän journal. Funktionshantering

Funktionsförbättringar som ingår i den här versionen

Följande tabeller listar de funktionsförbättringar som ingår i denna version. Var och en av dessa förbättringar tillhandahåller en stegvis förbättring av en befintlig funktion. Eftersom de bara är förbättringar visas de inte i utgivningsplanen.

Funktionsområde Funktionsnamn Mer information
Kassa- och bankhantering Återför bokfört bankutdrag med nya transaktioner Den här funktionen förbättrar den befintliga funktionen Återfört bokfört bankutdrag och måste aktiveras innan den nya funktionen aktiveras. När den här funktionen har aktiverats och Återför bankutdrag har valts kommer nya transaktioner som bokförts från bankutdrag också att återföras.
Kassa- och bankhantering Förbättring av avancerad bankavstämning: aktivera filtrering och ange separat rutnät för nya transaktioner I Avancerad bankavstämning är filtrering tillgänglig för att välja bankutdragsrader och banktransaktioner. Ett nytt rutnät kommer att visa bankutdragsrader som är markerade som Ny. Tidigare blandades dessa rader ihop med matchade transaktioner.
Kassa- och bankhantering Aktivera batchläge för Markera som avstämd på avancerad bankavstämning När alla matchningar är gjorda väljer du Markera som avstämt för att slutföra avstämningen. Om datavolymen är stor kommer avstämningen att ta lång tid att slutföras online och ibland orsaka en timeout för sessionen. Om den här funktionen är aktiverad kommer batchbearbetningsalternativet att vara tillgängligt för Markera som avstämt.
Kassa- och bankhantering Visa verifikationer i bankutdrag När den här funktionen har aktiverats kan användare kontrollera verifikationer direkt från bokförda nya transaktioner på bankutdrag.
Redovisning Räkenskapstaggar När funktionen Räkenskapstaggar är aktiverad visas räkenskapstaggar i fler journaler och dokument. Räkenskapstaggar har lagts till i följande journaler: Periodisk journal, Anläggningstillgångsjournal, Allokeringsjournal, Rapporteringsvalutajusteringsjournal, Leverantörsfakturajournal, Fakturaregister och Leverantörsgodkännandejournal.

Ytterligare resurser

Plattformsuppdatering för appar för ekonomi och drift

Dynamics 365 Finance version 10.0.34 innehåller plattformsuppdateringar. Mer information finns i Plattformsuppdateringar för version 10.0.34 av appar för ekonomi och drift.

Felkorrigeringar

Om du vill ha information om felkorrigeringar som ingår i denna uppdatering loggar du in på Microsoft Dynamics Lifecycle Services och läser KB-artikeln.

Regeluppdateringar

För information om regulatoriska uppdateringar för appar för ekonomi och drift, se Regelverksuppdateringar. Ett annat sätt att lära sig mer om regeluppdateringar är att logga in på Lifecycle Services och se de planerade regeluppdateringarna med hjälp av problemsökningsverktyget. Problemsökning låter dig söka efter land/region, typ av funktion och version.

Dynamics 365 och branschmoln: Utgivningsvåg 1 plan för 2023

Har du frågor om nya och kommande funktioner i våra affärsappar eller plattformen?

Kolla in Moln för Dynamics 365 och bransch: Plan för utgivningscykel 1 för 2023. Vi har sammanställt all information som du kan tänkas behöva för din planering.

Borttagna och utfasade funktioner

Borttagna eller utfasade funktioner i Dynamics 365 Finance-artikeln beskriver funktioner som har tagits bort eller fsats ut för Dynamics 365 Finance.

  • En borttagen funktion är inte längre tillgänglig i produkten.
  • En borttagen funktion är inte i aktiv utveckling och kan tas bort i en kommande uppdatering.

Innan en funktion tas bort från produkten kommer utfasningsmeddelandet att anges i Borttagna eller utfasade funktioner i Dynamics 365 Finance-artikeln 12 månader före borttagandet.

För att bryta ändringar som endast påverkar kompileringen, men är binära kompatibla med begränsade lägen och produktionsmiljöer, blir utgångstiden mindre än 12 månader. Vanligtvis är dessa funktionsuppdateringar som måste göras till kompileraren.