Nyheter och ändringar i Dynamics 365 Finance 10.0.33 (april 2023)

Viktigt

Delar av eller hela funktionaliteten som beskrivs i den här artikeln är tillgänglig som en del av en förhandsversion. Funktionen och dess innehåll kan ändras. Mer information om förhandsversioner finns i Tillgänglighet för tjänstuppdateringar.

Denna artikel anger nya eller ändrade funktioner för Microsoft Dynamics 365 Finance version 10.0.33. Den här versionen har ett versionsnummer för 10.0.1549 på följande schema:

  • Förhandsversion: mars 2023
  • Allmän tillgänglighet för frisläppning (självuppdatering): april 2023
  • Allmän tillgänglighet för frisläppning (automatisk uppdatering): maj 2023

Funktioner som ingår i den här versionen

Följande tabeller listar de funktioner som ingår i denna version. Vi kan komma att uppdatera denna artikel i syfte att inkludera funktioner som kommit med i versionen efter det att denna artikel publicerades första gången.

Funktionsområde Funktion Mer information Har aktiverats av
Ytterligare språk är tillgängliga Elva ytterligare språk är tillgängliga Elva nya språk finns tillgängliga för användarval i listan över föredragna språk: spanska (Chile), spanska (Colombia), spanska (Costa Rica), spanska (Nicaragua), spanska (Panama), spanska (Paraguay), spanska (Uruguay), Spanska (Argentina), engelska (Pakistan), engelska (Filippinerna), engelska (Malta). Om du vill välja det här alternativet går du till Användaralternativ > Inställningar > Inställningar för språk och land/region. Lokaliserade inställningar

Funktionsförbättringar som ingår i den här versionen

Följande tabeller listar de funktionsförbättringar som ingår i denna version. Var och en av dessa förbättringar tillhandahåller en stegvis förbättring av en befintlig funktion. Eftersom de bara är förbättringar visas de inte i utgivningsplanen.

Funktionsområde Funktionsnamn Mer information
Globalisering Global källskatt Knappen Källskatt läggs till på sidorna Inköpsorder och Leverantörsfaktura. Tillfälliga källskattetransaktioner kan beräknas och visas i dessa transaktioner.
Redovisning Möjlighet att visa originaldokumentet och originaldokumentets datum för redovisningsavräkning Du kan visa värdena för Ursprungligt dokument och Ursprungligt dokumentdatum på sidan Redovisningsavräkning. Denna information kommer att uppdateras för ingående saldon för redovisningsavräkningens huvudkonton som har definierats i syfte att behålla detaljerna under avslutningsprocessen vid årsskiftet.
Redovisning Integrering av räkenskapstaggar med den automatiserade processen för redovisningsavräkningar När funktionen för räkenskapstaggar aktiveras i arbetsytan för funktionshantering kan du välja räkenskapstaggar som matchningskriterier för den automatiserade processen för redovisningsavräkning.
Redovisning Räkenskapstaggar När funktionen Räkenskapstaggar är aktiverad visas räkenskapstaggar i fler journaler och dokument. För den här versionen har taggar lagts till i Leverantörsbetalningsjournalen och Kundbetalningsjournalen.

Ytterligare resurser

Plattformsuppdatering för appar för ekonomi och drift

Dynamics 365 Finance version 10.0.33 innehåller plattformsuppdateringar. Mer information finns i Plattformsuppdateringar för version 10.0.33 av appar för ekonomi och drift.

Felkorrigeringar

Om du vill ha information om felkorrigeringar som ingår i denna uppdatering loggar du in på Microsoft Dynamics Lifecycle Services och läser KB-artikeln.

Regeluppdateringar

För information om regulatoriska uppdateringar för appar för ekonomi och drift, se Regelverksuppdateringar. Ett annat sätt att lära sig mer om regeluppdateringar är att logga in på Lifecycle Services och se de planerade regeluppdateringarna med hjälp av problemsökningsverktyget. Problemsökning låter dig söka efter land/region, typ av funktion och version.

Dynamics 365 och branschmoln: Utgivningsvåg 1 plan för 2023

Har du frågor om nya och kommande funktioner i våra affärsappar eller plattformen?

Kolla in Moln för Dynamics 365 och bransch: Plan för utgivningscykel 1 för 2023. Vi har sammanställt all information som du kan tänkas behöva för din planering.

Borttagna och utfasade funktioner

Borttagna eller utfasade funktioner i Dynamics 365 Finance-artikeln beskriver funktioner som har tagits bort eller fsats ut för Dynamics 365 Finance.

  • En borttagen funktion är inte längre tillgänglig i produkten.
  • En borttagen funktion är inte i aktiv utveckling och kan tas bort i en kommande uppdatering.

Innan en funktion tas bort från produkten kommer utfasningsmeddelandet att anges i Borttagna eller utfasade funktioner i Dynamics 365 Finance-artikeln 12 månader före borttagandet.

För att bryta ändringar som endast påverkar kompileringen, men är binära kompatibla med begränsade lägen och produktionsmiljöer, blir utgångstiden mindre än 12 månader. Vanligtvis är dessa funktionsuppdateringar som måste göras till kompileraren.