Nyheter i Dynamics 365 Guides

På den här sidan finns information om den senaste versionen i den aktuella utgivningscykeln med funktioner (oktober 2023 till och med mars 2024) för Microsoft Dynamics 365 Guides, ordnade efter lanseringsdatum. En omfattande lista med lanserade och kommande funktioner finns i utgivningsplanerna för Dynamics 365 och Power Platform. Du kan också visa en fullständig lista över funktioner ordnade efter föregående utgivningscykler.

Om du har förslag på funktioner eller förbättringar kan du skicka dem till Dynamics 365 Guides-teamet på https://aka.ms/GuidesIdeas.

20 december 2023

Objekt Version
Datorappen 901.2312.16001.0
HoloLens-appen (endast HoloLens 2) 901.2311.28001.0
Lösning 900.1.0.0

Version 901.2312.16001.0 åtgärdar ett problem i datorappen där appen slutar svara om du använder ett språk som inte är engelska och väljer fliken Alla eller Senaste.

Viktigt

Guides 901.x är inte kompatibel med Guides 800-lösningar. Om du väljer att inte uppdatera till 900-lösningen och har kvar version 800-lösningen och kompatibla versioner av dator- och HoloLens-apparna, ska du inte uppdatera till 901.x-versionen.

Om du uppdaterade till Guides Dataverse-lösningens version 900.0.1.1 ska du uppdatera datorappversionen.

Samarbeta med IT-administratören för att planera installationsuppdateringar eller se instruktioner för att uppdatera lösningen. Du kan också lära dig mer om vilka lösningar som fungerar med vilka program.

5 december 2023

Objekt Version
Datorappen 901.2311.28001.0
HoloLens-appen (endast HoloLens 2) 901.2311.28001.0
Lösning 900.1.0.0

Korrigerade fel och andra förbättringar

  • Ta ett foto i Guides genom HoloLens och dela det med andra samtalsdeltagare.
  • Guides hanterar laddat innehåll dynamiskt som svar på systemets totala minnesanvändning. Detta förbättrar enhetsstabiliteten när du använder flera HoloLens-funktioner samtidigt (till exempel Guides, samtal, filer, inspelning av mixad verklighet (MRC) och Edge-webbläsaren) och gör det möjligt att visa mer filinnehåll. När flera funktioner används samtidigt kan det dock ta längre tid att ladda ner informationen när du navigerar genom en guide.
  • Guides begränsar den maximala storleken på en enskild textur på en 3D-modell till 16 megapixlar (som 4K x 4K eller motsvarande).

Viktigt

Guides 901.x är inte kompatibel med Guides 800-lösningar. Om du väljer att inte uppdatera till 900-lösningen och har kvar version 800-lösningen och kompatibla versioner av dator- och HoloLens-apparna, ska du inte uppdatera till 901.x-versionen.

Om du uppdaterade till Guides Dataverse-lösningens version 900.0.1.1 ska du uppdatera till den nya lösningen och versionerna av dator- och HoloLens-apparna.

Samarbeta med IT-administratören för att planera installationsuppdateringar eller se instruktioner för att uppdatera lösningen. Du kan också lära dig mer om vilka lösningar som fungerar med vilka program.

6 november 2023

Objekt Version
Datorappen 900.2311.2001.0
HoloLens-appen (endast HoloLens 2) 900.2311.2001.0
Lösning 900.0.1.1

Version 900.2311.2001.0 åtgärdar ett prestandaproblem för datorappen och HoloLens-appen.

Viktigt

Om du uppdaterade till Guides Dataverse-lösningens version 900.0.1.1 behöver du bara uppdatera till de nya versionerna av dator- och HoloLens-apparna. Om du väljer att inte uppdatera till 900-lösningen och har kvar version 800-lösningen och kompatibla versioner av dator- och HoloLens-apparna sker ingen påverkan.

Samarbeta med IT-administratören för att planera installationsuppdateringar eller se instruktioner för att uppdatera lösningen. Du kan också lära dig mer om vilka lösningar som fungerar med vilka program.

1 november 2023

Objekt Version
Lösning 900.0.1.1

Den här lösningsversionen innehåller mindre korrigeringar och förbättringar.

Viktigt

Om du uppdaterade till Guides Dataverse-lösningens version 900.0.0.1 och uppdaterade dator- och HoloLens-apparna behöver du bara uppdatera till den nya 900.0.1.1-lösningen. Om du väljer att inte uppdatera till 900-lösningen och har kvar version 800-lösningen och kompatibla versioner av dator- och HoloLens-apparna sker ingen påverkan.

Samarbeta med IT-administratören för att planera installationsuppdateringar eller se instruktioner för att uppdatera lösningen. Du kan också lära dig mer om vilka lösningar som fungerar med vilka program.

17 oktober 2023

Objekt Version
Datorappen 900.2130.7001.0
HoloLens-appen (endast HoloLens 2) 900.2130.7001.0
Lösning 900.0.0.1

Viktigt

Guides Dataverse-lösningens version 900.0.0.1 är en obligatorisk uppdatering för nyckelfunktioner i kommande utgåvor av Dynamics 365 Guides. Du uppdaterar till 900-lösningen genom att uppdatera lösningen och dator- och HoloLens-apparna. Guides 901.x, som är planerad att lanseras i december 2023, kommer inte att vara kompatibel med Guides 800-lösningar. Om du väljer att inte uppdatera till 900-lösningen och har kvar version 800-lösningen och kompatibla versioner av dator- och HoloLens-apparna sker ingen påverkan.

Samarbeta med IT-administratören för att planera installationsuppdateringar eller se instruktioner för att uppdatera lösningen. Du kan också lära dig mer om vilka lösningar som fungerar med vilka program.

Korrigerade fel och andra förbättringar

Tidigare versioner

Letar du efter en lista med funktioner från tidigare versioner? Gå till Versionshistorik för Dynamics 365 Guides.

Se även