Share via


Resultat från strukturlisteberäkningar (formulär)

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klicka på Försäljning och marknadsföring > Vanligt > Försäljningsorder > Alla försäljningsorder. Dubbelklicka på en försäljningsorder. Välj Uppdatera rad och Baserat på strukturlista.

−eller−

Klicka på Försäljning och marknadsföring > Vanligt > Försäljningsofferter > Alla offerter. Dubbelklicka på en försäljningsoffert. Välj Uppdatera rad och Baserat på strukturlista.

−eller−

Klicka på Servicehantering > Vanligt > Serviceorder > Serviceorder. Dubbelklicka på en serviceorder. Välj Beräkning och Baserat på strukturlista.

Använd det här formuläret om du vill visa resultatet av ett objekt för specifika bill beräkningar för strukturlistor och som utgångspunkt för att utföra ytterligare order-specifika strukturlisteberäkningar. En specifik ordning strukturlisteberäkning kan utföras för en artikel på en försäljningsorder, försäljningsoffert eller serviceordern. Varje order-specifika strukturlisteberäkning skapas en post i beräkningen som identifieras unikt av ett beräkningsnummer. En beräkning post visar summerad information om beräknad kostnad, försäljningspris och nettovikt. Öppna den Komplett formulär om du vill visa detaljerade beräkningar för en vald beräkning. Information om en markerad beräkning post kan överföras till ursprungligt radobjekt som föreslagna försäljningspriset.

Exempel

Ett tillverkningsföretag skapar anpassade produkter. En försäljningsorder används för att identifiera unika BOM-version och en flödesversion att producera en anpassad produkt. Företaget utför flera order-specifika strukturlisteberäkningar. Detta är att generera posterna i beräkningen för att bedöma beräknade kostnader och föreslagna försäljningspriser på olika antal brytpunkter och procenttal för vinst. Företaget väljer en av beräkningsposterna och överför det beräknade försäljningspriset till radartikeln på försäljningsordern.

I följande register finns beskrivningar av kontrollerna i det här formuläret.

Hh242716.collapse_all(sv-se,AX.60).gifFlikar

Flik

Beskrivning

Översikt

Visa de beräkningsposter som skapas genom orderspecifika strukturlisteberäkningar för en radartikel på en försäljningsorder, försäljningsoffert eller serviceorder.

Allmänt

Visa en vald beräkningspost.

Dimension

Visa lagerdimensioner för en vald beräkningspost.

Hh242716.collapse_all(sv-se,AX.60).gifKnappar

Knapp

Beskrivning

Beräkning

Utför en orderspecifik strukturlisteberäkning för den artikel som visas på den ursprungliga radartikeln.

Sammanfattning

Visa formuläret Sammanfattning av beräkningsförfrågning för en vald beräkningspost.

Komplett

Visa formuläret Beräkna artikelkostnad för en vald beräkningspost.

Skriv ut

Skriv ut rapporten Beräkning för en vald beräkningspost.

Överför

Överför information om den valda beräkningsposten till den ursprungliga radartikeln.

Lager

Ändra de dimensioner som visas i formuläret.

Logg

Visa informationsloggen, om det finns en sådan för ett beräkningsnummer. Informationsloggen innehåller varningsmeddelanden som har skapats av en orderspecifik strukturlisteberäkning.

Hh242716.collapse_all(sv-se,AX.60).gifFält

Fält

Beskrivning

Beräkningsnummer

Systemtilldelat ID för en orderspecifik strukturlisteberäkning.

Artikelnummer

Artikeln för den orderspecifika strukturlisteberäkningen.

Kvantitet

Den kvantitet som används för den orderspecifika strukturlisteberäkningen.

Enhet

Den måttenhet som används för den orderspecifika strukturlisteberäkningen.

Självkostnad per enhet

Den beräknade enhetskostnaden för den orderspecifika strukturlisteberäkningen.

Försäljningspris per styck

Den beräknade enhetskostnaden för den orderspecifika strukturlisteberäkningen.

Nettovikt per enhet

Den beräknade vikten för den orderspecifika strukturlisteberäkningen.

Logg

Kryssrutan visar att det finns en informationslogg för beräkningsnumret. Informationsloggen innehåller varningsmeddelanden som har skapats av en orderspecifik strukturlisteberäkning.

Enhet

Måttenhet

Strukturlista

Visa den strukturlisteversion som användes för den orderspecifika strukturlisteberäkningen.

Flödesnummer

Visa den flödesversion som användes för den orderspecifika strukturlisteberäkningen.

Avkastningsmål

Visa det avkastningsmål som användes för den orderspecifika strukturlisteberäkningen.

Datum

Visa det beräkningsdatum som användes för den orderspecifika strukturlisteberäkningen.

Konfiguration

Konfigurations-ID (för en konfigurerbar artikel) för den orderspecifika strukturlisteberäkningen.

Site

Den site som används för den orderspecifika strukturlisteberäkningen.

Storlek

Storleken som används för strukturlisteberäkning specifik ordning.

Färg

Färgen som används för strukturlisteberäkning specifik ordning.

Lagerställe

Lagerstället som används för strukturlisteberäkning specifik ordning.

Batchnummer

Batchnummer som används för strukturlisteberäkning order-specifika.

Plats

Plats som används för strukturlisteberäkning specifik ordning.

Lastpalls-ID

Lastpalls-ID som används för strukturlisteberäkning specifik ordning.

Serienummer

Serienummer för strukturlisteberäkning order-specifika.

Se även

Om orderspecifika strukturlisteberäkningar

Meddelanden: Om du vill ha information om kända fel och de senaste korrigeringarna kan du använda Problemsökning tum Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).