Share via


Budgetmodell för kostnadsredovisning (formulär)

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klicka på Kostnadsredovisning > Inställningar > Budgetmodell.

Använd det här formuläret när du vill skapa, hantera och visa dina olika budgetmodeller. Inom modulen kostnadsredovisning finns följande tillgängliga budgetmodelltyper:

  • Prognosmodell är ogiltig..

  • Redovisningsbudget.

  • Flexibel budgetering.

I följande tabell beskrivs kontrollerna i det här formuläret.

Aa615752.collapse_all(sv-se,AX.60).gifFlikar

Flik

Beskrivning

Allmänt

Visa ytterligare information om den valda budgetmodellen.

Delmodell

Lägg delmodeller till den valda budgetmodellen.

Anteckning

Delmodeller måste skapas som budgetmodeller innan de kan kopplas till en budgetmodell. Om en budgetmodell definierats med delmodeller kan den inte anges som en delmodell.

Aa615752.collapse_all(sv-se,AX.60).gifKnappar

Knapp

Beskrivning

Kostnadskategoriinställning

Skapa, hantera och visa de kontroller av kostnadskategorier som du vill planera i den flexibla budgeten.

Dimensionsinställningar

Skapa, hantera och visa de kontroller av dimensioner som du vill planera i den flexibla budgeten.

Aa615752.collapse_all(sv-se,AX.60).gifFält

Fält

Beskrivning

Budgetmodell

Ange eller visa ett identifieringsnummer för budgetmodell.

Beskrivning

Ange eller visa en kort beskrivning av budgetmodellen.

Budgetmodelltyp

Välj eller visa typ för budgetmodell.

Stoppat

Använd den här kryssrutan om du vill låsa budgetmodellen för ändringar.

Redovisningsbudget

Välj eller visa en modell för redovisningsbudget.

Anteckning

Det här fältet är endast aktivt när du väljer Redovisningsbudget i fältet Budgetmodelltyp .

Linjestruktur

Välj eller visa en radstruktur.

Anteckning

Det här fältet är endast aktivt när du väljer Flexibel budgetering i fältet Budgetmodelltyp .

Kontrollera dimensioner

Om du markerar den här kryssrutan kan du använda knappen Dimensionsinställningar om du vill ange dimensioner för planering i den flexibla budgeten. Om den här kryssrutan avmarkeras visas dimensioner automatiskt här när du använder dem i den flexibla budgeten.

Se även

Om budgetering i kostnadsredovisning

Om budgetmodeller för kostnadsredovisning

Meddelanden: Om du vill ha information om kända fel och de senaste korrigeringarna kan du använda Problemsökning tum Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).