Share via


Kostnadsrader (formulär)

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klicka på Kostnadsredovisning > Vanligt > Kostnadskategorier. Välj en kostnadskategori och klicka sedan på Kostnadsrader.

Använd det här formuläret om du vill visa de kostnadsrader där den valda kostnadskategorin eller tjänstekategorin är inkluderad. Kostnadsrader är grupper av kostnadskategorier eller tjänstekategorier.

I följande register finns beskrivningar av kontrollerna i formuläret.

Fält

§

Beskrivning

Linjestruktur

Radstrukturen i vilken kostnadsraden är inkluderad.

Kostnadsrad

Kostnadsraden som den valda kostnadskategorin eller tjänstekategorin är inkluderad.

Beskrivning

Beskrivningen av kostnadsraden.

Se även

Inställning av kostnadsrader (formulär)

Meddelanden: Om du vill ha information om kända fel och de senaste korrigeringarna kan du använda Problemsökning tum Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).