Dela via


Tidigare anställningar (formulär)

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klicka på Personal > Vanligt > Arbetare > Arbetare. Välj en arbetstagare. På den åtgärdsfönstret, i den Versioner markerar Anställningshistorik.

Använd det här formuläret om du vill visa eller underhålla Anställningshistorik en anställd.

Uppgifter där detta formulär används

Nyckeluppgifter: Medarbetare

Lägga till eller ändra en anställningsanknytning

I följande tabell beskrivs kontrollerna i det här formuläret.

Hh781091.collapse_all(sv-se,AX.60).gifKnappar

Knapp

Beskrivning

Nytt

Skapa en anställningsanknytning för en anställd. Mer information finns i Om anställningsanknytningar.

Redigera

Ändra markerade anställningsinformation för arbetstagaren.

Slut

Avsluta markerade anställningsanknytning.

Anteckning

Den valda anställningsanknytning avslutas. Information om hur du avslutar en arbetstagare sysselsättning med ditt företag finns i Avsluta anställning.

Anställningsdatumshanterare

Öppna den Anställningsdatumshanterare form, där du kan uppdatera poster för giltighetsdatum för anställde. Mer information om poster för giltighetsdatum, se Underhåll poster.

Betala

Öppna en meny som innehåller följande:

  • Lönerader– Öppna den Lönerader form, där du kan ange information om arbetstagarens lön.

  • Grundlön– Öppna den Grundlön form, där du kan ställa in grundläggande element för arbetstagarens lön.

  • Bonusar– Öppna den Bonus form, där du kan underhålla bonusar som tilldelas till arbetstagaren.

Förmåner och avdrag

Öppna en meny som innehåller följande:

  • Löneavdrag– Öppna den Löneavdrag form, där du kan ställa in löneavdrag för arbetstagaren.

  • Försäkringsinformation– Öppna den Försäkring form, där du kan ange försäkringsinformation för anställde.

  • Alternativ– Öppna den Alternativ form, där du kan ange information om aktieoptioner bidrag för arbetstagaren.

  • Pension– Öppna den Pension form, där du kan underhålla pensionsinformation för arbetstagaren.

Anställning

Öppna en meny som innehåller följande:

  • Tjänstledighet– Öppna den Tjänstledighet form, där du kan underhålla information om löv av frånvaro för arbetstagaren.

  • Anställningsvillkor– Öppna den Arbetarens anställningsvillkor form, där du kan underhålla anställningsvillkor för arbetstagare.

  • I-9– Öppna den I-9 document form, där du kan uppdatera information för den anställde I-9 dokument.

Hh781091.collapse_all(sv-se,AX.60).gifFält

§

Beskrivning

Företag

Som är anställd i företaget.

Typ av arbetare

Välj om personen är anställd eller en entreprenör.

Startdatum för anställning

Det första datumet i arbetstagarens anställning i företaget.

Slutdatum för anställning

Sista datum för arbetstagarens anställning i företaget.

Se även

Grundlön (formulär)

Löneavdrag (formulär)

Pension (formulär)

Tjänstledighet (formulär)

Arbetsprocesser anställningsvillkoret (formulär)

I-9 dokument (formulär)

Meddelanden: Om du vill ha information om kända fel och de senaste korrigeringarna kan du använda Problemsökning tum Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).