Dela via


Parametrar för personal (formulär)

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Det här avsnittet innehåller delar av tidigare versioner av Microsoft Dynamics AX som är manuellt översatta. Andra delar av det här innehållet är maskinöversatta utan mänsklig inblandning. De delges "i befintligt skick" och garanteras inte vara felfria. Det kan förekomma fel vokabulär, felaktig syntax eller grammatik. Microsoft ansvarar inte för felaktigheter, fel eller skador som orsakats av felöversättning av det här innehållet, ej heller för dess användning.

Klicka på Personal > Inställningar > Parametrar > Personalparametrar.

Använd detta formulär för att ställa in parametrar för personal. Parametrarna är grupperade i områden enligt hur de generella används.

Uppgifter där detta formulär används

Ställ in personalparametrar

Ställ in löpnummer för personal

I följande tabell beskrivs kontrollerna i det här formuläret.

Aa596451.collapse_all(sv-se,AX.60).gifLänkar

Länk

Beskrivning

Allmänt

Ange färg frånvarokoder, rapporten formatmallar, kurs inställningar och skador och sjukdomar inställningar för personal.

Rekrytering

Ange inställningar för dokumenthantering och rekrytering projektinställningarna anställning lagring programinställningar för personal.

Kompensation

Ange om en varning ska visas innan du sparar information för en kompensationsplan. Om du använder prestandahantering kan välja du också en värderingsmodell som ska användas.

Nummerserier

Definiera nummerserier för automatisk löpande numrering av nya poster, oavsett om posterna skapas automatiskt eller manuellt.

Aa596451.collapse_all(sv-se,AX.60).gifFält

Fält

Beskrivning

Öppna frånvarotransaktioner

Välj en färg som ska användas för öppna frånvarotransaktioner.

Integration till frånvaro?

Markera den här kryssrutan om du vill skapa frånvarotransaktioner när en kursdeltagare bekräftas i kurs. För att kunna göra detta måste du välja en frånvarokod. Detta styr även om du kan skapa ledighetsansökningar för kurser.

Frånvarokod

Välj den frånvarokod som ska användas för att kontrollera frånvaroregistreringar för bekräftade kursregistreringar.

Anteckning

Det här fältet är bara tillgängligt om du har markerat kryssrutan Integration till frånvaro?.

Spara ärendeincidenter

Markera den här kryssrutan om du vill spara ärendeposter skador och sjukdomar för ett visst antal dagar.

Antal dagar

Ange hur många dagar att skador och sjukdomar.

Anteckning

Det här fältet är bara tillgängligt om du har markerat kryssrutan Spara ärendeincidenter.

Word-dokumenttyp

Välj en dokumenttyp som ska användas när du skapar brev till sökanden.

E-postdokumenttyp

Välj dokumenttyp som används när du skickar e-post meddelanden sökande.

Ej begärd

Välj det rekryteringsprojekt som ska associeras med spontana ansökningar om anställning.

Period

Ange antalet tidsenheter som ska användas för att beräkna utgångsdatumet för program.

Om programmen ska upphöra att gälla endast en månads, t.ex 1 i det här fältet och markera Månader i den Enhet fält.

Enhet

Välj tidsenheten som ska användas för att beräkna utgångsdatumet för program.

Om programmen ska upphöra att gälla endast en månads, t.ex 1 i den Period och välj Månader i det här fältet.

Typ

Kompensationstypen för personal. Standardvärdet i det här fältet är Årlig. Det går inte att ändra det här fältet.

Vill du aktivera spara validering?

Om du markerar den här kryssrutan om formuläret en validering när en användare sparar information som de har lagt till i ett formulär kompensationshantering. Vissa formulär i kompensationshantering kan inte ta bort information. Innebär kan att användaren att verifiera att de vill spara information begränsa mängden information som sparas, men sedan kan inte tas bort senare.

Värderingskälla

Välj vilken värderingsmodell som ska användas i personal.

Varning

Om företaget eller organisationen använder en strategi för prestationslön kompensation markerar Kompensation i det här fältet.

Kreditvärdering

Välja värderingsmodellen som ska användas i personal.

Anteckning

Detta fält är endast tillgängligt om du valt Kompetens i fältet Värderingskälla.

Referens

Typ av identifierare som använder den angivna nummerserien. Nästa nummer i sekvensen för den valda referensen tilldelas ett unikt ID som när en ny post skapas.

Nummerseriekod

Välj den Nummerseriekod som är kopplad till referensen.

Klicka på Organisationsadministration > Vanligt > Nummerserier > Nummerserier.

Se även

Nummerserier (sidan)

Skapa dokumenttyper för kommunikation med sökande

Meddelanden: Om du vill ha information om kända fel och de senaste korrigeringarna kan du använda Problemsökning tum Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).