Dela via


Organisationshierarkier (formulär)

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Det här avsnittet innehåller delar av tidigare versioner av Microsoft Dynamics AX som är manuellt översatta. Andra delar av det här innehållet är maskinöversatta utan mänsklig inblandning. De delges "i befintligt skick" och garanteras inte vara felfria. Det kan förekomma fel vokabulär, felaktig syntax eller grammatik. Microsoft ansvarar inte för felaktigheter, fel eller skador som orsakats av felöversättning av det här innehållet, ej heller för dess användning.

Klicka på Organisationsadministration > Inställningar > Organisation > Organisationshierarkier.

Använd det här formuläret när du vill ställa in organisationshierarkier att visa och rapportera olika perspektiv för ditt företag. Du kan exempelvis ställa in en hierarki av juridiska personer för skatt, juridiska eller lagstadgad rapportering.

Uppgifter där detta formulär används

Skapa eller ändra en organisationshierarki

I följande tabell beskrivs kontrollerna i det här formuläret.

Hh209427.collapse_all(sv-se,AX.60).gifFlikar

Flik

Beskrivning

Syften

Visar det syfte som har tilldelats den valda hierarkin.

Tillåtna organisationstyper

Visar typerna av organisationer som kan inkluderas i hierarkin, grundat på avsikten hierarki. Till exempel en organisationshierarki med ett syfte för Organisationsschema kan inkludera endast avdelningar.

Hh209427.collapse_all(sv-se,AX.60).gifKnappar

Knapp

Beskrivning

Visa

Öppna den Visa hierarkin formuläret när du vill visa och ändra en grafisk representation av hierarkin.

Tilldela syfte

Öppna den Syften för organisationshierarki och välj ett syfte för hierarkin.

Se även

Om organisationer och organisationshierarkier

Meddelanden: Om du vill ha information om kända fel och de senaste korrigeringarna kan du använda Problemsökning tum Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).