Dela via


Produktion - Frisläpp (klassformulär)

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klicka på Produktionskontroll > Periodisk > Produktionsorder > Frisläpp.

Använd det här formuläret när du vill frisläppa tillverkningsorder som är klara för arbetsstyrning. Frisläppningsfasen visar att ordern har lämnat kontoret, där uppskattning och planering är slutförda. Ordning är sedan frisläppts till arbetsstyrningen.

När du frisläpper en tillverkningsorder status ändras till Frisläppt. Du kan skriva ut följande produktionspapper:

  • Jobbkort

  • Flödesjobb

  • Flödeskort

Om du vill starta produktionen omedelbart kan du ange att tillverkningsordern ska frisläppas automatiskt efter planering. Inga jobbkort, flödesjobb eller flödeskort skrivs ut. Om du vill skriva ut produktionspapper ändå du produktionsstatus till en tidigare status. Information om hur du ställer in produktionsstatus igen finns Produktion - Återställ status (klassformulär).

Tips

Du kan ändra flöden och strukturlistor strukturer när som helst till och med den Frisläpp och Start status. Om ändringarna påverkar uppskattning eller planering, kanske du behöver köra en eller flera av följande processer igen innan du fortsätter:

  • Uppskattning

  • Grovplanering

  • Finplanering

När du använder funktioner för Manufacturing execution registrera feedback på produktionsorder, åtgärder och jobb som är anslutna till utsläppta produktionsorder blir synliga i den Jobbregistrering formuläret.

Uppgift där det här formuläret används

Frisläppa tillverkningsorder

I följande tabell beskrivs kontrollerna i det här formuläret.

Aa500134.collapse_all(sv-se,AX.60).gifFlikar

Flik

Beskrivning

Översikt

Skapa och visa en lista över tillverkningsorder.

Allmänt

Visa eller ange information för den ordning som du har valt.

Batch

Definiera batchjobb för att frisläppa de tillverkningsorder du valt.

Aa500134.collapse_all(sv-se,AX.60).gifKnappar

Knapp

Beskrivning

Inställningar

Definiera skrivarinställningarna för varje vald produktion papper.

Upprepning

Ställ in permanenta eller tillfälliga jobbkörningar.

Välj

Visa och fråga om frisläppta tillverkningsorder.

Standardvärden

Definiera standardvärden när du ställer in frisläppande av tillverkningsorder.

Aa500134.collapse_all(sv-se,AX.60).gifFält

§

Beskrivning

Produktion

Ange vilket produktionsnummer som ska frisläppas. Om du klickade på Frisläpp i den Produktionsorder form, aktuell produktion visas och Namn fält fylls i automatiskt.

Du kan välja vilken som helst produktion som inte har statusen Rapporterat som färdigt eller Kostnadsredovisat. Du kan också välja produktioner genom att klicka på Välj.

Referenser

Om den här kryssrutan är markerad frisläpps referenser som är kopplade till produktionen på samma villkor som gäller den här. Endast den aktuella produktionen och alla underliggande produktioner frisläpps.

Skriv ut jobbkort

Markera den här kryssrutan om jobb som körs när produktionen frisläpps ska skrivas ut. Klicka på Inställningar när du vill ange hur utskriften ska hanteras.

Skriv ut flödesjobb

Markera den här kryssrutan om flödet som körs när produktionen frisläpps ska skriva ut. Klicka på Inställningar när du vill ange hur utskriften ska hanteras.

Skriv ut ruttkort

Markera den här kryssrutan om ett flödeskort ska skrivas ut när produktionen frisläpps. Klicka på Inställningar när du vill ange hur utskriften ska hanteras.

Sent urval

Markera den här kryssrutan om du vill bearbeta nya produktionsorder om du ställer in batchbearbetning återkomma oändligt.

Anteckning

Den här kontrollen är endast tillgänglig om Microsoft Dynamics AX 2012 R2 är installerat.

Se även

Om hur du frisläpper tillverkningsorder

Om status för produktionsorder

Om registrering för tillverkningskörning

Produktion - Återställ status (klassformulär)

Tillverkningsorder (formulär)

Meddelanden: Om du vill ha information om kända fel och de senaste korrigeringarna kan du använda Problemsökning tum Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).