Dela via


Överför arbetare (formulär)

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Det här avsnittet innehåller delar av tidigare versioner av Microsoft Dynamics AX som är manuellt översatta. Andra delar av det här innehållet är maskinöversatta utan mänsklig inblandning. De delges "i befintligt skick" och garanteras inte vara felfria. Det kan förekomma fel vokabulär, felaktig syntax eller grammatik. Microsoft ansvarar inte för felaktigheter, fel eller skador som orsakats av felöversättning av det här innehållet, ej heller för dess användning.

Klicka på Personal > Vanligt > Arbetare > Arbetare. Välj medarbetaren som du vill överföra. Klicka på fliken Arbetare > gruppen Personalåtgärder > Överför arbetare i åtgärdsrutan.

Använd det här formuläret för att överföra en arbetare från en plats till en annan plats.

Uppgifter där detta formulär används

Nyckeluppgifter: Medarbetare

I följande tabell beskrivs kontrollerna i det här formuläret.

Hh335182.collapse_all(sv-se,AX.60).gifKnappar

Knapp

Beskrivning

Överför arbetare

Överför arbetaren till den nya befattningen.

Hh335182.collapse_all(sv-se,AX.60).gifFält

Fält

Beskrivning

Arbetare

Arbetaren som överförs till en ny plats.

Jobb

Aktuella arbetsuppgiftens: projektet som kopplats till aktuella arbetarens befattningstilldelning.

Ny tilldelning: väljer du ett jobb som tillhör arbetarens ny befattning. Om du väljer ett jobb, värdena för den nya tilldelningen i den Befattning är begränsade till de lägen som är kopplade till projektet som du valt.

Befattning

Aktuella arbetsuppgiftens: befattningen som arbetaren har tilldelats. Om arbetaren har tilldelats flera positioner, markerar du befattningen som arbetaren har avslutas.

Ny tilldelning: Välj befattningen för att tilldela arbetaren.

Primär

Aktuella arbetsuppgiftens: om du markerar den här kryssrutan anger att den berörda personens aktuella befattningen är arbetarens primära befattning.

Ny tilldelning: markerar kryssrutan att arbetarens placerar nya arbetarens primära befattning.

Heltidslön

Anställningsfaktorn ställning, där 1 motsvarar en heltidsanställd. Acceptera standard anställningsfaktorn eller ange en annan anställningsfaktor för arbetarens ny plats för den nya tilldelningen.

Arbetsuppgiftens startdatum/tid

Aktuella arbetsuppgiftens: datum och tid när aktuell arbetarens befattningstilldelning startade.

Ny tilldelning: ange datum och tid när personen börjar den nya befattningen.

Arbetsuppgiftens slutdatum/tid

Aktuella arbetsuppgiftens: datum och tid då aktuella befattningstilldelningen slutar.

Ny tilldelning: om den nya befattningen är en tillfällig plats, anger du datum och tid då arbetarens ny befattning slutar. Om det inte finns något planerade slutdatum till ny befattning, acceptera standardvärdet i fältet.

Överför orsak

Aktuella arbetsuppgiftens: väljer en orsakskod som anger varför personen har överförts från den aktuella befattningstilldelningen.

Ny tilldelning: Välj orsakskod som anger varför medarbetaren är tilldelad till önskad plats.

Kompensation

Om arbetaren får en justering för kompensation kan ange du de nya värdena i det här området.

Personalåtgärdstyp

Om din organisation har aktiverat befattningsåtgärder, måste du välja en Personalåtgärdstyp innan du kan fortsätta. Mer information finns i Personalåtgärder.

Dra tillbaka befattning

Markera den här kryssrutan om du vill dra tillbaka den aktuella befattningen. Det här fältet är endast tillgängligt om befattningsåtgärder har aktiverats.

Anteckning

När du drar tillbaka en plats måste du skapa en ny befattningens tidslängd för befattningen innan du kan tilldela befattningen till annan arbetare. Dessutom när du drar tillbaka en befattning, avslutar du alla framtida arbetartilldelningar för detta läge.

Se även

Arbetare (formulär)

Placera tilldelningar (formulär)

Befattningar (formulär)

Nyckeluppgifter: Nya medarbetares befattningar

Meddelanden: Om du vill ha information om kända fel och de senaste korrigeringarna kan du använda Problemsökning tum Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).