Konfigurera produktövergripande funktioner

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Det här avsnittet innehåller information om hur du ställer in funktioner som gäller alla produkter. Funktioner för alla produkter är funktioner som är tillgängliga i fler än en modul.

Om du vill konfigurera funktioner för alla produkter måste du vara medlem i en roll som ger åtkomst till Organisationsadministration

Nummerserier i Microsoft Dynamics AX

Organisationer och organisationshierarkier

Datum, tider och tidszoner

Notifieringar

Konfigurera arbetsflödessystemet

Konfigurera e-postfunktionen i Microsoft Dynamics AX

Globala adressböcker och adress referensdata

Använda dokumenthantering

(Global, USA) Electroniska signaturer

Utländsk handel

Rollen centers

Fall

Bearbeta batchjobb

(USA) Setting up and maintaining online services for Microsoft Dynamics ERP