Share via


Ta reda på vilken version av Microsoft Dynamics AX du använder

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

I vissa fall beror är uppgifterna som du kan utföra i Microsoft Dynamics AX beroende av vilken produktversion du använder.

  • Klicka på ikonen Hjälp i Microsoft Dynamics AX och sedan på Om Microsoft Dynamics AX för att undersöka vilken version du använder, i det övre högra hörnet på alla sidor.

  • Mer information om versionsnummer finns i Översikt över Microsoft Dynamics AX versionsnummer.