Produktinformationshantering

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Använd produktinformationshantering när du vill definiera och skapa produkter och produktvarianter. Produkter av typen Artikel och Tjänster används i försäljningsprocesser, inköpsprocesser och operativa processer i Microsoft Dynamics AX 2012. När produkter har definierats och skapats, kan du auktorisera produkterna för användning genom att frisläppa produkterna till enskilda juridiska personer.

När du har definierat en produktmall i produktinformationshanteringen kan du skapa produktvarianter manuellt, eller använda konfigurationsteknik som till exempel Product Builder och produktkonfigureraren för att konfigurera produktvarianterna.

Du kan även använda formuläret Produktmodeller för att skapa produktmodeller och koppla artikelnummer till produktmodellerna.

Affärsprocesser

Produktinformationshantering

Snabb överblick över produktinformationshantering

Viktiga uppgifter

Primära formulär

Populära rapporter

Nyckeluppgifter: Definiera produkter

Parametrar för produktinformationshantering (formulär)

Om lagerdimensioner och dimensionsgrupper

Frisläppt produktinformation (formulär)

Om produktmodeller

Produktmodeller (formulär)

Integrering av produktinformationshantering

Produktinformationshantering kan integreras med följande Microsoft-produkter:

  • Lager

  • Microsoft SQL Server Analysis Services

  • Microsoft SQL Server Reporting Services

  • Microsoft Excel

Se även

Rapporter i Microsoft Dynamics AX