Share via


Frisläppa tillverkningsorder

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Tillämpa den här proceduren för att frisläppa tillverkningsorder till arbetsstyrningen. Om den tillverkningsorder som du väljer inte redan uppskattad eller planerad, systemet körs automatiskt en uppskattning och operation eller finplaneringsprocess innan den frisläpps.

  1. Klicka på Produktionskontroll > Periodisk > Produktionsorder > Frisläpp.

  2. Klicka på knappen Välj. Välj kriterier för att filtrera och sortera de order som du vill frigöra i formuläret fråga. Klicka på OK.

  3. Välj att släppa produktionsorder.

  4. På fliken Översikt markerar du eller avmarkerar kryssrutan Referenser. Om den här kryssrutan är markerad frisläpps även delproduktioner.

  5. På den Allmänt fliken, markerar eller avmarkerar de Skriv ut jobbkort, Skriv ut flödesjobb och Skriv ut ruttkort kryssrutor och klickar sedan på OK.

Anteckning

Du kan också frisläppa tillverkningsorder från den Alla produktionsorder sidan. Klicka på Produktionskontroll > Vanligt > Produktionsorder > Alla produktionsorder. Väljer du ordern på den Åtgärdsfönstretpå den Produktionsorder flik i den Process grupp, klickar du på Frisläpp. Följ proceduren som beskrivs ovan.

Se även

Produktion - Frisläpp (klassformulär)