Servicehantering

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Använd Servicehantering för att fastställa serviceavtal och serviceabonnemang, hantera serviceordrar och kundförfrågningar, och för att hantera och analysera leverans av tjänster till kunder. Du kan använda serviceavtal när du vill definiera resurser som används vid ett vanligt servicebesök. Du kan också använda serviceavtal du vill visa hur resurserna kan faktureras kunden. Ett serviceavtal kan även innehålla ett serviceavtal som anger svarstider, och erbjuder verktyg för att registrera den faktiska tiden.

Du kan skapa serviceorder du vill hantera information om schemalagda och icke tidsplanerade servicebesök av en servicetekniker till en kunds anläggning. Serviceorder innehåller information som:

  1. Arbetstiderna som serviceteknikern ska utföra

  2. Typ av tjänst eller reparation

  3. Artikeln som ska repareras, inklusive information om symptom och diagnoser

  4. Utgifter och avgifter som är relaterade till tjänsten eller reparationen

Kunder kan skicka in serviceförfrågningar via Internet med hjälp av Enterprise Portal. Du kan ta emot, behandla och skicka ut dessa frågor. När du har skapat en serviceorder kan du använda servicefaser för att övervaka förlopp och ange regler som styr vilka åtgärder som ska aktiveras i varje fas. När en serviceorder är avslutad, kan du godkänna ordern för att bekräfta att den är slutförd, och sedan bokföra ordern för att starta fakturaprocessen.

Använd rapporteringsverktygen för att övervaka serviceordermarginaler och abonnemangstransaktioner, och skriva ut arbetsbeskrivningar och arbetsinleveranser.

Affärsprocesser

I bilden nedan visas högnivåaffärsprocesserna för Servicehantering och var tjänstprocesser integreras med andra moduler i Microsoft Dynamics AX.

Service management Affärsprocessdiagram

Hh208509.collapse_all(sv-se,AX.60).gifSnabb överblick över servicehantering

Viktiga uppgifter

Primära formulär

Populära rapporter

Uppfylla avtal: översikt

Serviceavtal (formulär)

Serviceordermarginal

Hantera kundförfrågningar – översikt

Serviceorder (formulär)

Arbetsbeskrivning

Utförseltavla (formulär)

Transaktion - abonnemang

Abonnemangsavgiftstransaktioner

Hh208509.collapse_all(sv-se,AX.60).gifIntegrering av servicehantering

Servicehantering kan integreras med följande moduler i Microsoft Dynamics AX: