Dokumentation om Microsofts identitetsplattform

Använd Microsofts identitetsplattform och våra bibliotek för autentisering med öppen källkod för att logga in användare med Microsoft Entra-konton, Personliga Microsoft-konton och sociala konton som Facebook och Google. Skydda dina webb-API:er och få åtkomst till skyddade API:er som Microsoft Graph för att arbeta med användarnas och organisationens data.

Autentisering och auktorisering för alla program

Fokusera på dokumentationen för den app som du skapar eller utökar med stöd för identitets- och åtkomsthantering (IAM) genom att välja dess typ.

Ensidesapplikation (SPA)

Ett webbprogram vars kod laddas ned och körs i själva webbläsaren.

Webbapp

En traditionell eller "klassisk" webbapp vars kod körs på en server och som returnerar siddata som webbläsaren kan återge.

Webb-API

En RESTful-webbtjänst som används av program eller andra webb-API:er, vanligtvis för att arbeta med data som hanteras av API:et.

Skrivbordsapp

Program med ett användargränssnitt (UI) vars kod körs på en användares stationära, bärbara dator eller notebook-dator.

Mobilapp

Program med ett användargränssnitt vars kod körs på en användares telefon, surfplatta eller annan mobil enhet.

Bakgrundstjänst, daemon eller skript

Ett program eller skript utan användargränssnitt som utför icke-interaktiva uppgifter som server-till-server-kommunikation eller schemalagda jobb.

Kom igång

Snabb åtkomst till vägledning om hur du lägger till grundläggande IAM-funktioner i dina program och metodtips för att skydda och vara tillgängliga för dina appar.

Microsoft-autentiseringsbibliotek

Microsoft Authentication Library (MSAL) med öppen källkod har skapats och stöds av Microsoft. Vi rekommenderar MSAL för alla appar som använder Microsofts identitetsplattform för autentisering och auktorisering.

Autentisera partner och kunder

Logga in användare från partnerorganisationer i ett B2B-scenario (business-to-business) eller skapa anpassade registrerings- och inloggningsupplevelser för dina kunder i ett B2C-scenario (business-to-customer).

Anslut till Microsoft Graph

Programmatisk åtkomst till organisations-, användar- och programdata som lagras i Microsoft Entra-ID. Anropa Microsoft Graph från ditt program för att skapa och hantera Microsoft Entra-användare och -grupper, hämta och ändra användarnas data som deras profiler, kalendrar, e-post med mera.

Hantera och marknadsföra dina appar

Gör befintliga SaaS-program som Dropbox, Salesforce och ServiceNow tillgängliga för organisationens användare, konfigurera enkel inloggning och hantera säkerhet. Eller bli en oberoende programvaruleverantör (ISV) genom att publicera ditt eget SaaS-program för användning av _other_ organisationer som använder Microsoft Entra-ID.

Hantera programanvändare och deras åtkomst

Skapa automatiskt användaridentiteter och deras roller i organisationens installerade SaaS-program. HR-driven etablering, System for Cross-domain Identity Management (SCIM) med mera.