Dokumentation om Microsoft Entra-programproxy

Microsoft Entra-programproxy ger säker fjärråtkomst och säkerhet i molnskala för dina privata program.