Dela via


Självstudie: Microsoft Entra-integrering med Signagelive

I den här självstudien får du lära dig hur du integrerar Signagelive med Microsoft Entra-ID. När du integrerar Signagelive med Microsoft Entra-ID kan du:

 • Kontroll i Microsoft Entra-ID som har åtkomst till Signagelive.
 • Gör så att dina användare automatiskt loggas in på Signagelive med sina Microsoft Entra-konton.
 • Hantera dina konton på en central plats.

Förutsättningar

För att komma igång behöver du följande:

 • En Microsoft Entra-prenumeration. Om du inte har en prenumeration kan du få ett kostnadsfritt konto.
 • Signagelive-prenumeration med enkel inloggning (SSO) aktiverat.

Beskrivning av scenario

I den här självstudien konfigurerar och testar du enkel inloggning med Microsoft Entra i en testmiljö.

För att konfigurera integreringen av Signagelive i Microsoft Entra-ID måste du lägga till Signagelive från galleriet i din lista över hanterade SaaS-appar.

 1. Logga in på administrationscentret för Microsoft Entra som minst molnprogramadministratör.
 2. Bläddra till Identity>Applications Enterprise-program>>Nytt program.
 3. I avsnittet Lägg till från galleriet skriver du Signagelive i sökrutan.
 4. Välj Signagelive i resultatpanelen och lägg sedan till appen. Vänta några sekunder medan appen läggs till i din klientorganisation.

Du kan också använda guiden Konfiguration av företagsappar. I den här guiden kan du lägga till ett program i din klientorganisation, lägga till användare/grupper i appen, tilldela roller samt gå igenom SSO-konfigurationen. Läs mer om Microsoft 365-guider.

Konfigurera och testa Microsoft Entra SSO för Signagelive

Konfigurera och testa Microsoft Entra SSO med Signagelive med hjälp av en testanvändare med namnet B.Simon. För att enkel inloggning ska fungera måste du upprätta en länkrelation mellan en Microsoft Entra-användare och den relaterade användaren i Signagelive.

Utför följande steg för att konfigurera och testa Microsoft Entra SSO med Signagelive:

 1. Konfigurera Microsoft Entra SSO – så att användarna kan använda den här funktionen.
  1. Skapa en Microsoft Entra-testanvändare – för att testa enkel inloggning med Microsoft Entra med B.Simon.
  2. Tilldela Microsoft Entra-testanvändaren – för att göra det möjligt för B.Simon att använda enkel inloggning med Microsoft Entra.
 2. Konfigurera Signagelive SSO – för att konfigurera inställningarna för enkel inloggning på programsidan.
  1. Skapa Signagelive-testanvändare – för att ha en motsvarighet för B.Simon i Signagelive som är länkad till Microsoft Entra-representationen av användaren.
 3. Testa enkel inloggning – för att kontrollera om konfigurationen fungerar.

Konfigurera enkel inloggning med Microsoft Entra

Följ de här stegen för att aktivera Enkel inloggning i Microsoft Entra.

 1. Logga in på administrationscentret för Microsoft Entra som minst molnprogramadministratör.

 2. Bläddra till Identity>Applications>Enterprise-program> Signagelive>Enkel inloggning.

 3. På sidan Välj en enkel inloggningsmetod väljer du SAML.

 4. På sidan Konfigurera enkel inloggning med SAML klickar du på pennikonen för Grundläggande SAML-konfiguration för att redigera inställningarna.

  Edit Basic SAML Configuration

 5. I avsnittet Grundläggande SAML-konfiguration tar du följande steg:

  I rutan Inloggnings-URL anger du en URL som använder följande mönster: https://login.signagelive.com/sso/<ORGANIZATIONALUNITNAME>

  Kommentar

  Värdet är inte verkligt. Uppdatera värdet med den faktiska inloggnings-URL:en. Kontakta supportteamet för Signagelive-klienten för att hämta värdet. Du kan också referera till de mönster som visas i avsnittet Grundläggande SAML-konfiguration .

 6. På sidan Konfigurera enkel inloggning med SAML går du till avsnittet SAML-signeringscertifikat och väljer Ladda ned för att ladda ned certifikatet (raw) från de angivna alternativen enligt dina behov. Spara den sedan på datorn.

  The Certificate download link

 7. I avsnittet Konfigurera Signagelive kopierar du de URL:er som du behöver.

  Copy configuration URLs

Skapa en Microsoft Entra-testanvändare

I det här avsnittet skapar du en testanvändare med namnet B.Simon.

 1. Logga in på administrationscentret för Microsoft Entra som minst användaradministratör.
 2. Bläddra till Identitetsanvändare>>Alla användare.
 3. Välj Ny användare>Skapa ny användare överst på skärmen.
 4. Följ dessa steg i användaregenskaperna :
  1. I fältet Visningsnamn anger du B.Simon.
  2. I fältet Användarens huvudnamn anger du username@companydomain.extension. Exempel: B.Simon@contoso.com
  3. Markera kryssrutan Visa lösenord och skriv sedan ned det värde som visas i rutan Lösenord.
  4. Välj Granska + skapa.
 5. Välj Skapa.

Tilldela Microsoft Entra-testanvändaren

I det här avsnittet gör du det möjligt för B.Simon att använda enkel inloggning genom att ge åtkomst till Signagelive.

 1. Logga in på administrationscentret för Microsoft Entra som minst molnprogramadministratör.
 2. Bläddra till Identity>Applications Enterprise-program>>Signagelive.
 3. På appens översiktssida väljer du Användare och grupper.
 4. Välj Lägg till användare/grupp och välj sedan Användare och grupper i dialogrutan Lägg till tilldelning .
  1. I dialogrutan Användare och grupper väljer du B.Simon i listan Användare och klickar sedan på knappen Välj längst ned på skärmen.
  2. Om du förväntar dig att en roll ska tilldelas till användarna kan du välja den i listrutan Välj en roll . Om ingen roll har konfigurerats för den här appen visas rollen "Standardåtkomst" markerad.
  3. I dialogrutan Lägg till tilldelning klickar du på knappen Tilldela.

Konfigurera Signagelive SSO

Om du vill konfigurera enkel inloggning på Signagelive-sidan skickar du det nedladdade certifikatet (Raw) och kopierar URL:er till signagelive-supportteamet. De ser till att SAML SSO-anslutningen är korrekt inställd på båda sidor.

Skapa Signagelive-testanvändare

I det här avsnittet skapar du en användare som heter Britta Simon i Signagelive. Arbeta med signagelive-supportteamet för att lägga till användarna i Signagelive-plattformen. Du måste skapa och aktivera användare innan du använder enkel inloggning.

Signagelive stöder även automatisk användaretablering. Mer information finns här om hur du konfigurerar automatisk användaretablering.

Testa enkel inloggning

I det här avsnittet testar du konfigurationen av enkel inloggning med Microsoft Entra med följande alternativ.

 • Klicka på Testa det här programmet. Detta omdirigeras till Signagelive-inloggnings-URL där du kan initiera inloggningsflödet.

 • Gå till Signagelive-inloggnings-URL direkt och initiera inloggningsflödet därifrån.

 • Du kan använda Microsoft Mina appar. När du klickar på Signagelive-panelen i Mina appar omdirigeras detta till Signagelive-inloggnings-URL. Mer information finns i Microsoft Entra Mina appar.

Nästa steg

När du har konfigurerat Signagelive kan du framtvinga sessionskontroll, vilket skyddar exfiltrering och infiltration av organisationens känsliga data i realtid. Sessionskontrollen utökas från villkorlig åtkomst. Lär dig hur du framtvingar sessionskontroll med Microsoft Defender för molnet Apps.