Skapa, visa och dela en anpassad rapport

I den här artikeln beskrivs hur du skapar, visar och delar en anpassad rapport i Behörighetshantering.

Skapa en anpassad rapport

 1. På startsidan Behörighetshantering väljer du fliken Rapporter och väljer sedan underfliken Anpassade rapporter .

 2. Välj Ny anpassad rapport.

 3. I rutan Rapportnamn anger du ett namn för rapporten.

 4. Från listan Rapportbaserad:

  1. Om du vill visa vilka auktoriseringssystem som rapporten gäller för hovrar du över varje rapportnamn.
  2. Om du vill visa en beskrivning av en rapport väljer du rapporten.
 5. Välj en rapport som du vill använda som bas för din anpassade rapport och välj sedan Nästa.

 6. I rutan MyReport väljer du det auktoriseringssystem som du vill använda: Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure (Azure) eller Google Cloud Platform (GCP).

 7. Om du vill lägga till specifika konton väljer du underfliken Lista och väljer sedan Alla eller kontonamnen.

 8. Om du vill lägga till specifika mappar väljer du underfliken Mappar och väljer sedan Alla eller mappnamnen.

 9. Välj underfliken Rapportformat och välj sedan formatet för rapporten: fil med kommaavgränsade värden (CSV), pdf-fil (portable document format) eller XLSX-fil (Microsoft Excel Open XML-kalkylblad).

 10. Välj fliken Schema och välj sedan frekvensen för rapporten, från Ingen upp till Varje månad.

  • För alternativ per timme och dag anger du startdatum genom att välja från listrutan Kalender och kan ange en viss tid på dagen som de vill ta emot rapporten.

  Förutom datum och tid tillhandahåller vecko- och varannan vecka alternativ som du kan välja på vilka dagar i veckan rapporten ska upprepas.

 11. Välj Spara.

  Följande meddelande visas överst på skärmen i grönt om nedladdningen lyckas: Rapporten har skapats. Rapportnamnet visas i tabellen Rapporter .

Visa en anpassad rapport

 1. På startsidan Behörighetshantering väljer du fliken Rapporter och väljer sedan underfliken Anpassade rapporter .

  Fliken Anpassade rapporter visar följande information i tabellen Rapporter :

  • Rapportnamn: Namnet på rapporten.
  • Kategori: Typ av rapport: Behörighet.
  • Auktoriseringssystem: Auktoriseringssystemet där du kan visa rapporten: AWS, Azure och GCP.
  • Format: Formatet för rapporten, CSV-, PDF- eller XLSX-format .
 2. Om du vill visa en rapport går du till kolumnen Rapportnamn och väljer den rapport du vill ha.

 3. Om du vill ladda ned en rapport väljer du nedåtpilen till höger om rapportnamnet, eller på ellipsmenyn (...) väljer du Ladda ned.

 4. Om du vill uppdatera listan över rapporter väljer du Läs in igen.

Dela en anpassad rapport

 1. På startsidan Behörighetshantering väljer du fliken Rapporter och väljer sedan underfliken Anpassade rapporter .

 2. I tabellen Rapporter väljer du en rapport och väljer sedan ikonen ellipser (...).

 3. I rutan Rapport Inställningar väljer du Dela med.

 4. I rutan Sök e-post för att lägga till anger du namnet på andra behörighetshanteringsanvändare.

  Du kan bara dela rapporter med andra behörighetshanteringsanvändare.

 5. Välj Spara.

Sök efter en anpassad rapport

 1. På startsidan Behörighetshantering väljer du fliken Rapporter och väljer sedan underfliken Anpassade rapporter .

 2. På fliken Anpassade rapporter väljer du Sök.

 3. I rutan Sök anger du namnet på den rapport du vill ha.

  Fliken Anpassade rapporter visar en lista över rapporter som matchar dina sökvillkor.

 4. Välj den rapport du vill ha.

 5. Om du vill ladda ned en rapport väljer du nedåtpilen till höger om rapportnamnet, eller på ellipsmenyn (...) väljer du Ladda ned.

 6. Om du vill uppdatera listan över rapporter väljer du Läs in igen.

Ändra en sparad eller schemalagd anpassad rapport

 1. På startsidan Behörighetshantering väljer du fliken Rapporter och väljer sedan underfliken Anpassade rapporter .

 2. Hovra över rapportnamnet på fliken Anpassade rapporter .

  • Om du vill byta namn på rapporten väljer du Redigera (pennikonen) och anger ett nytt namn.

  • Om du vill ändra inställningarna för rapporten väljer du Inställningar (kugghjulsikonen). Gör ändringarna och välj sedan Spara.

  • Om du vill ladda ned en kopia av rapporten väljer du nedåtpilsikonen .

 3. Om du vill utföra andra åtgärder i rapporten väljer du ikonen ellipser (...):

  • Ladda ned: Laddar ned en kopia av rapporten.

  • Rapport Inställningar: Visar inställningarna för rapporten, inklusive schemaläggning, delning av rapporten och så vidare.

  • Dubblett: Skapar en dubblett av rapporten med namnet "Kopia av XXX". Rapporter som inte har skapats av den aktuella användaren visas som Duplicera.

   När du väljer Duplicera visas en ruta som frågar om du är säker på att du vill skapa en dubblett. Välj Bekräfta.

   När rapporten har duplicerats visas följande meddelande: Rapporten har genererats.

  • API-Inställningar: Ladda ned rapporten med hjälp av api-inställningarna (Application Programming Interface).

   När det här alternativet är markerat öppnas FÖNSTRET API Inställningar och visar rapport-ID och hemlig nyckel. Välj Generera ny nyckel.

  • Ta bort: Välj det här alternativet om du vill ta bort rapporten.

   När du har valt Ta bort visas en popup-ruta som frågar om användaren är säker på att de vill ta bort rapporten. Välj Bekräfta.

   Rapporten har tagits bort visas överst på skärmen i grönt om den har tagits bort.

  • Avsluta prenumerationen: Avbryt prenumerationen på användaren från att ta emot schemalagda rapporter och meddelanden.

   Det här alternativet är endast tillgängligt när en rapport har schemalagts.

Nästa steg