Dela via


Det går inte att lägga till Exchange-licens i Microsoft Entra Connect för Microsoft 365

Ursprungligt KB-nummer: 4052036

Symptom

Du får ett felmeddelande när du försöker lägga till en Exchange-licens i Microsoft Entra-ID för Microsoft 365.

Åtgärd

Det finns två Windows Azure Active Directory-moduler för att administrera Microsoft Entra-ID via PowerShell. Båda stöds för närvarande.

Obs!

Azure AD- och MSOnline PowerShell-moduler är inaktuella från och med den 30 mars 2024. Mer information finns i utfasningsuppdateringen. Efter det här datumet är stödet för dessa moduler begränsat till migreringshjälp till Microsoft Graph PowerShell SDK och säkerhetskorrigeringar. De inaktuella modulerna fortsätter att fungera till och med den 30 mars 2025.

Vi rekommenderar att du migrerar till Microsoft Graph PowerShell för att interagera med Microsoft Entra-ID (tidigare Azure AD). Vanliga migreringsfrågor finns i Vanliga frågor och svar om migrering. Not: Version 1.0.x av MSOnline kan uppleva störningar efter den 30 juni 2024.

Det här problemet kan inträffa under olika omständigheter.