Dela via


Exchange Management Shell startar inte med felet "Det går inte att hitta sökvägen eftersom den inte finns"

Symptom

Anta att du distribuerar Microsoft Exchange Server 2013 eller Exchange Server 2016 på Windows Server 2012 R2. Exchange Management Shell startar inte och du får ett felmeddelande som liknar följande:

VERBOSE: Connecting to Exch1.contoso.com.
New-PSSession : Cannot find path '' because it does not exist.
At line:1 char:1
+ New-PSSession -ConnectionURI "$connectionUri" -ConfigurationName Micr ...
+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  + CategoryInfo     : OpenError: (System.Manageme....RemoteRunspace:RemoteRunspace) [New-PSSession], RemoteException
+ FullyQualifiedErrorId : PSSessionOpenFailed

Orsak

Problemet uppstår om Windows Management Framework (WMF) 5.0 är installerat på servern. Du kan använda följande steg för att bekräfta WMF-versionen:

 1. Starta PowerShell i administrativt läge och kör följande kommando:

  $PSVersionTable
  
 2. Om versionen visar 5.0 har du WMF 5.0 installerat på servern.

Åtgärd

Du måste avinstallera Windows Update-KB3134758 för att åtgärda problemet. Gör så här:

 1. Gå till Kontrollpanelen, öppna Program och funktioner (tryck på Windows + R-tangenten, kör appwiz.cpl)
 2. Klicka på Visa installerade uppdateringar och sök efter KB3134758
 3. Avinstallera uppdateringen KB3134758
 4. Starta om servern