Dela via


Mötet godkänns automatiskt när ett ombud läggs till som deltagare

Ursprungligt KB-nummer: 3209427

Symptom

Tänk dig följande situation:

  • En användare har en eller flera ombud tilldelade till sin postlåda.
  • Ombuden skapar nya mötesförfrågningar och tar med sig själva som deltagare.

I det här scenariot läggs mötet automatiskt till i varje ombuds kalender som godkänt och ett "godkänt" svar skickas.

Mer information

Det här beteendet är avsiktligt i Microsoft Exchange Server och Exchange Online. När ombud lägger till sig själva i ett möte anser Exchange att detta är en bekräftelse på att ombuden vill delta. Därför godkänner Exchange automatiskt mötet för ombudens räkning.