Dela via


Du får ingen bekräftelse när du har schemalagt ett möte eller en avtalad tid

Ursprungligt KB-nummer: 2951074

Problem

När du schemalägger ett möte eller en avtalad tid för en lokal rumspostlåda i antingen Microsoft Office Outlook-klienten eller Microsoft Outlook Web App (OWA) i Microsoft 365 har mötet bokats och kalendern för rumspostlådan blockeras eller markeras som Preliminär. Du får dock ingen bekräftelse på att rumspostlådan har bokats.

Orsak

Det här problemet uppstår om parametern ProcessExternalMeetingMessages för rumspostlådan är inställd på False.

Lösning

Lös problemet genom att ange parametern ProcessExternalMeetingMessages till Sant. Det gör du genom att köra följande cmdlet i Microsoft Exchange Management Shell:

Set-CalendarProcessing "<Room Name>" -ProcessExternalMeetingMessages $True

Obs!

Den här inställningen påverkar icke-hybridanvändare.

Mer information om den här cmdleten finns i Set-CalendarProcessing.

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till Microsoft Community.