Dela via


Principen tillåter inte beviljande av behörigheter på den här nivån till en eller flera av mottagarna när kalendern delas

Problem

En Microsoft 365-användare försöker dela sin kalender med en lokal användare eller en extern användare. Eller så försöker en lokal användare dela sin kalender med en Microsoft 365-användare eller en extern användare. I båda scenarierna får den användare som försöker dela sin kalender till den lokala användaren följande felmeddelande:

Principen tillåter inte beviljande av behörigheter på den här nivån till en eller flera av mottagarna. Välj en annan behörighetsnivå och skicka delningsbjudningen igen.

Orsak

Det här problemet uppstår om delningsprincipen inte tillåter att användaren delar den detaljnivå som användaren angav i delningsinbjudan.

Lösning

Följ de här stegen för att lösa problemet:

 1. Gör något av följande efter behov för din situation:

 2. Fastställ den delningsprincip som är tilldelad till användaren. Det gör du genom att köra följande kommando och notera den princip som returnerades:

  Get-Mailbox User1 | fl *sharing*
  
 3. Uppdatera delningsprincipen för användaren. Gör så här:

  1. Öppna administrationscentret för Exchange.
  2. Klicka på Organisation och dubbelklicka sedan på principen som är tilldelad till användaren under Individuell delning. Det här är principen som returnerades i steg 2.
  3. På sidan Delningsregel väljer du den kalenderdelningsnivå som du vill tillåta under Ange vilken information du vill dela och klickar sedan på Spara.

Mer information

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till Microsoft Community.