Dela via


Det går inte att ändra gemensamma mappmöten i OWA när du använder Outlook på webben för att ändra ett möte

Ursprungligt KB-nummer: 3148910

Problem

När du försöker ändra ett möte i en gemensam mapp med hjälp av Outlook på webben (kallades tidigare Outlook Web App) får du följande felmeddelande:

Fel: Det går inte att ändra möten i den gemensamma mappen i OWA.

Orsak

Det stöds inte att använda Outlook på webben för att redigera möten som innehåller en eller flera deltagare i gemensamma mappar. Det finns dock stöd för att använda Outlook på webben för att redigera avtalade tider i gemensamma mappar.

Lösning

Om du vill göra ändringar i möten i gemensamma mappar använder du Microsoft Outlook.

Mer information

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till Microsoft Community.