Dela via


Outlook Anywhere-klienter kan inte ansluta till en Exchange-server när du har installerat Exchange Server 2010 SP3

Ursprungligt KB-nummer: 2832198

Symptom

Anta att du installerar Exchange 2010 SP3 i en Exchange Server miljö. Det finns många Outlook Anywhere-klienter (RPC över HTTP) i miljön. När Outlook Anywhere-klienterna försöker ansluta till Exchange-servern är Outlook Anywhere-klienterna inte anslutna. Dessutom får Outlook Anywhere-klienterna följande felmeddelande:

503 Tjänsten är inte tillgänglig

Orsak

Det här problemet beror på att gränsen för RPC över HTTP-begäranden som ASP.NET kan bearbeta har uppnåtts.

RPC över HTTP-begäranden i Exchange Server 2010 SP3 förlitar sig på ASP.NET körning för att bearbeta begäranden. Standardgränsen för ASP.NET begäranden är dock 25 000.

Obs!

I versioner av Exchange Server tidigare än Exchange Server 2010 SP3 förlitar sig RPC över HTTP-begäranden inte på ASP.NET-körningen och de påverkas inte av begärandegränsen.

Åtgärd

Lös problemet genom att öka gränsen för ASP.NET begäranden till det rekommenderade värdet 65535. Följ dessa steg om du vill öka gränsen för ASP.NET begäranden:

  1. Leta upp följande fil på datorn som kör serverrollen Klientåtkomst: C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\CONFIG\Machine.config.

  2. Öppna filen Machine.config.

  3. Leta upp följande rad i <system.web> avsnittet:

    <processModel requestQueueLimit="25000" autoConfig="true" />
    
  4. Ändra värdet requestQueueLimit för egenskapen till 65535.

Mer information

Du kan använda följande räknare för att övervaka antalet ASP.NET-begäranden och RPC över HTTP-anslutningar:

  • ASP.NET Appar v2.0.50727_LM_W3SVC_x_ROOT_RPC\Kör begäranden
  • RPC/HTTP-proxy\Aktuellt antal inkommande RPC över HTTP-Connections

När problemet uppstår loggas följande fel i IIS-loggen (Internet Information Server):

2013-03-21 23:06:14 10.0.0.1 RPC_OUT_DATA /rpc/rpcproxy.dll cas.contoso.com:6001 443 CONTOSO\user 10.0.0.10 MSRPC 503 3 0 15

2013-03-21 23:06:15 10.0.0.1 RPC_IN_DATA /rpc/rpcproxy.dll cas.contoso.com:6001 443 CONTOSO\user 10.0.0.10 MSRPC 503 3 0 46