Dela via


Utveckla appar med Hjälp av Exchange 2010 PowerShell och .NET Framework

Ursprungligt KB-nummer: 2827611

Anta att du vill använda valfritt Microsoft .NET-språk för att utveckla program som automatiserar Microsoft Exchange Server 2010-cmdletar. Remote PowerShell är den metod som stöds och rekommenderas för att göra detta.

Mer information

Microsoft stöder inte manuellt inläsning av Exchange PowerShell-snapin-modulen med hjälp av API:et RunspaceConfiguration.AddPSSnapIn() . Exchange PowerShell-snapin-modulen är den metod som stöds för att skapa program i Exchange Server 2007. Den här metoden stöds dock inte eller rekommenderas inte för användning med Exchange Server 2010-cmdletar.

Mer information finns i: