Dela via


Den interna mottagarens adress kompletteras inte automatiskt eller föreslås

Symptom

Tänk dig följande situation:

  • Du har implementerat segmentering av global adresslista (GAL), adresslistor och adressboksprinciper (ABPs) i din organisation.
  • Du har tilldelat en adressboksprincip till en användares Exchange Online konto.
  • Användaren som har tilldelats en ABP försöker skicka ett e-postmeddelande till en mottagare i samma organisation.
  • Mottagaren ingår inte i någon av adresslistorna som ingår i den tilldelade ABP:en.

I det här scenariot kompletteras inte mottagarens adress automatiskt eller föreslås i Outlook eller Outlook på webben (OWA). Även om användaren skickar flera e-postmeddelanden till mottagaren kompletteras inte mottagarens adress automatiskt eller föreslås för efterföljande e-postmeddelanden.

Orsak

Det här problemet beror på att adressboksprincipen som tillämpas på avsändaren inte tillåter dem att se den interna mottagaren i GAL. För att upprätthålla gal-segmenteringen som först implementeras förhindrar adressboksprincipen att mottagarens adress kompletteras automatiskt eller föreslås.

Lösning

Om du vill att mottagarens adress ska kompletteras automatiskt eller föreslås använder du någon av följande metoder:

  • Metod 1: Be användaren att lägga till mottagarens adress som en personlig kontakt i Outlook eller i OWA.
  • Metod 2: Om adressboksprincipen som tillämpas på användarens konto inte längre behövs tar du bort adressboksprincipen i Exchange Online.