Dela via


"HCW har slutförts, men det gick inte att utföra OAuth"-felet när hybridkonfigurationen kördes

Ursprungligt KB-nummer: 3089172

Symptom

När du kör guiden Hybridkonfiguration får du följande varningsmeddelande:

HCW har slutförts, men det gick inte att utföra OAuth-delen av hybridkonfigurationen. Om du behöver funktioner som är beroende av OAuth https://technet.microsoft.com/library/dn497703(v=exchg.150).aspxkan du prova att köra HCW igen eller konfigurera OAuth manuellt med hjälp av de här manuella stegen https://technet.microsoft.com/library/dn594521(v=exchg.150).aspx.

Orsak

Ett problem uppstod som förhindrade att OAuth-autentisering konfigurerades. Problemet kan vara ett tillfälligt eller permanent undantag.

Åtgärd

Gör något av följande om du måste ha de funktioner som OAuth tillhandahåller:

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till Microsoft Community eller Exchange TechNet-forum.