Dela via


HCW8014 klientåtkomstservrar som angetts av Active Directory-objektet för hybridkonfiguration rensades inte korrekt

Ursprungligt KB-nummer: 3087162

Problem

Om du försöker öppna hybridkonfigurationsguiden visas följande felmeddelande:

HCW8014 Klientåtkomstservrarna som angetts av Hybrid Configuration Active Directory-objektet rensades inte korrekt under uppgraderingen av hybridkonfigurationen.

Orsak

Det här problemet uppstår om guiden Hybridkonfiguration har någon av följande typer av servrar:

  • Felaktiga servrar
  • Servrar som visas i konfigurationsobjektet har tagits bort

Lösning

Lös problemet genom att följa dessa steg:

  1. Öppna Exchange Management Shell.

  2. Kör följande kommando för att rensa klientåtkomstservrarna från hybridkonfigurationen:

    Set-HybridConfiguration -ClientAccessServers $Null
    
  3. Kör guiden Hybridkonfiguration igen.

Mer information

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till Microsoft Community eller Exchange TechNet-forum.